A tárgyban megjelent korábbi közleményünk itt olvasható:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A tagozat elnöke, dr. Csere Bálint (képünkön) kifejezte a kamarai tagokká vált jogtanácsosok köszönetét azért a kollegiális fogadtatásért, amit eddig tapasztaltak a Magyar Ügyvédi Kamara, mint intézmény és személyesen, sok ügyvédkolléga részéről is.

Bemutatta a szintén megjelent tagozati választott tisztségviselőket: - dr. Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriellát (IM) és dr. Haskó Tünde (MOL) elnökhelyetteseket, valamint dr. Szabados János (EON) titkárt.

Dr. Csere Bálint több olyan kérdéskört sorolt fel, amelyek vonatkozásban a kamarai tag jogtanácsosok további tájékozódást tartanak fontosnak a jövőbeni tagi viszonyuk részleteit illetően, pl. az oktatás és képzés ügye, a fegyelmi felelősség kérdése (különös tekintettel arra, hogy esetükben - alkalmazottakról lévén szó - összhangba kell hozni a munkahelyi-közszolgálati felelősséget és a kamarai felelősségi kötelezettségeket), a jogi előadók helyzete (kamarai tagi státuszuk, szerepük, amiről mielőbb hiteles kamarai állásfoglalást kell kialakítani).

A teljes kamarai integrációra tartanak számot abban a tekintetben is, hogy kapjanak minden kamarai aktivitásban alkotó módon részt vehessenek (szakmai csoportokban, rendezvényeken stb.) részvételi lehetőséget.

Szakmai vonatkozásban egyebek mellett kiemelte az okiratszerkesztés kérdésével kapcsolatos, immár a kamarai jogtanácsosokra is vonatkozó információcserét.szeretnénk foglalkozni (JÜB-ölés, ellenjegyzés stb.)

Dr. Bánáti János, a MÜK elnöke egyebek között elmondta, hogy folyamatosan zajlik a kamarai tag jogtanácsosok szervezeti integrálása a MÜK életébe. Ennek a folyamatnak sok tekintetben az Üttv. szab dátumszerű ütemezést.

Közgyűlési helyzetük már így is világos - hangsúlyozta - a területi kamarai közgyűléseknek teljes jogú tagjai a jogtanácsos kamarai tagok is. Az eddigi területi kamarai közgyűléseken 2018 január 1-jétől ez már ma is gyakorlat.

A MÜK 150 tagú küldöttgyűlése esetében más a helyzet: majd csak az új, általános kamarai választásoknál lesz lehetséges kamarai tag jogtanácsosok delegálása a küldöttgyűlésbe. Addig azonban megfigyelői státuszban lehetnek jelen.

Fontosnak nevezte a MÜK elnöke, hogy a most készülő, elfogadás előtt álló MÜK szabályzatok kialakításában (szakmai tagozat munkájába) is vegyenek részt a kamarai tag jogtanácsosok.