A gazdasági versenyképesség és a befektetői bizalom erősítésének feltétele a fejlett választottbírósági rendsze - mondota egyebek között dr. Varga Judit igazságügyi miniszter. A jól működő választottbírósági rendszer azt üzeni a befektetőknek, hogy a magyar jogi kultúra fejlett, a jogbiztonság erős, az ország jogrendszere megbízható. A szervezeti keretek átalakítását követően a magyar választottbírósági rendszer versenyképes vitarendezési lehetőséget kínál a rendes bíróságokkal szemben. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény kiküszöböli a korábbi hiányosságokat és követi a nemzetközi szabályozás változásait is. Az Állandó Kereskedelmi Választottbíróság iránt a bizalom az elmúlt 2 évben erősödött, a testület joggyakorlata kiforrott, az igazságügyi tárca pedig nyitott arra, hogy a támogató jogszabályi környezetet a működési tapasztalatok alapján azt tovább javítsa.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke úgy látta, hogy szoros kapcsolataik ellenére az állami bíróságok és a választottbíróságok szervezeti együttműködése fejlesztésre szorul. Egyúttal kifejezte nyitottságát minden javaslatra, amely rámutat a két intézményrendszer közötti kapcsolódási pontokra és felvázolja a választottbíróság jövőjét az online vitarendezések világában.

Dr. Vékás Lajos, az MTA alelnöke Jogválasztás a választottbíróság előtti nemzetközi perekben címmel tartotta meg az előadását.

Parragh László, az MKIK elnöke kifejtette, hogy a kamara feladatai közé tartozik a vállalati viták rendezése, ezért biztosítja a választottbíróság működési feltételeit, annak befolyásolása nélkül. A választottbíróság hetven év alatt nehéz körülmények között is megőrizte tekintélyét és jelentős ügyek rendezésével mérsékli a rendes bíróságok terheit. Kedvez a belföldi vállalkozásoknak, ha külföldi helyett a magyar választottbírósághoz fordulhatnak, ezért arra számít, hogy a testület jelentősége tovább nőhet a következő években.

Dr. Sárközy Tamás (közelmúltban elhunyt jogász professzor, aki gazdag élete utolsó előadását e konferencia keretében tartotta) a Jogászegylet elnökeként kifejtette, hogy a választottbírósági rendszer az igazságszolgáltatás része, eljárása ugyanakkor gyorsabb, kötetlenebb és erősebben érvényesíti a méltányosságot mint a rendes bíróságoké. A választottbíróságok működésének alapkérdései megoldottak.

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ügyvédi hivatásrend és a választottbíróságok kapcsolatáról tartott előadást. A választottbíróságok és az ügyvédi hivatásrend kapcsolata csaknem másfél évszázadra nyúlik vissza. Tevékenységük a rendszerváltás óta újra és hangsúlyosan kiterjed a gazdasági ügyekre. A befektetők üdvözlik az állami bíráskodástól független választottbírósági ítélkezést, mivel ilyen keretek között az eljárásban kevesebb a formai kényszer.

Dr. Bodzási Balázs A közjegyzők és a választottbíráskodás címmel tartott előadást.

Dr. Burai-Kovács János, a Kereskedelmi Választottbíróság elnöke a Választottbíróság jelenéről jövőjéről és a versenyképesség kritériumairól fejtette ki gondolatait.

A Választottbíróság elmúlt évtizedeire a választottbíróság korábbi elnökei: dr. Komáromi Péter, dr. Horváth Éva és dr. Kecskés László emlékeztek vissza.

Címfoto: dr. Burai-Kovács János, a Kereskedelmi Választottbíróság elnöke előadást tart a szervezett fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmábol megrendezett konferencián - Foto: KVB