A rendezvényen köszöntő beszédet mondott a díszvendég, dr. Gulyás Gergely kormánypárti országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Törvényelőkészítésért felelős alelnöke az ügyvédségnek a társadalom életében betöltött demokrácia-megőrző és -stabilizáló szerepéről szólt.

A szakmai előadó, dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese az idén száznegyven éves kamarába szerveződött ügyvédség múltjáról, jelenéről és jövőbeni feladatairól osztotta meg gondolatait.

Immáron hagyományosan ez alkalommal adták át az ügyvédi és jogászi munkával kapcsolatos kamarai kitüntetéseket, díjakat, amelyek jutalmazottjait dr. Fekete Tamás, a MÜKK főtitkár mutatta be. Az ügyvédnap programja a Szózat eléneklésével ért véget.

A hazai ügyvédség éves ünnepi rendezvényén megjelent Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Trócsányi László igazságügyi miniszter, Balsai István alkotmánybíró, volt igazságügyminiszter, Bicskei Ferenc, az Országos Bírói Tanács soros elnöke, Kónya István a Kúria elnökhelyettese, Lajtár Istvánt, a Legfőbb Ügyészség helyettese, Tóth Tamás BV vezérőrnagyot, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokának általános helyettese, Ribai Csilla asszonyt, az OBH elnökének helyettese, Bárándy Gergelyt, országgyűlési képviselő, Makai Lajos, és Balla Lajos, ítélőtáblai elnökök, Tóth Ádám a Közjegyzői Kamara elnöke, Mezey Barna professzor, az ELTE rektorat, Sárközy Tamás profeszort, a Magyar Jogász Egylet elnöke, Németh János, Holló András, az Alkotmánybíróság volt elnökei, Solt Pált, Lomnici Zoltánt, Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökei, Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész, Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész, Mészár Róza, az MJE főtitkára, Horváth Jenőt a Magyar Ügyvédi Kamara örökös tiszteletbeli elnöke.

(Foto: PanPress)