Az egyezség intézménye immár több éve ismert az Európai Bizottság gyakorlatában, ott a kartell-eljárások többsége ilyen egyezség keretei között zárul. A versenytörvény e jól bevált intézményt ültette át a magyar jogba, így az egyezségi eljárással tovább bővül a vállalkozások rendelkezésére álló széles eszköztár a GVH-val történő együttműködésre.

Az egyezségi eljárás lényege, hogy a versenyhatóság 10%-os bírságcsökkentéssel jutalmazza, ha az eljárás alá vont vállalkozás elismeri az elé tárt bizonyítékok alapján az általa elkövetett jogsértést, továbbá lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások oldalán is jelentős költség-megatakarítást eredményezhet. Ezen túl a 10%-os bírságcsökkentési kedvezmény növelhető is, ha az eljárás alá vont vállalkozás egyúttal részt vesz az akár 50%-os bírságcsökkentést is lehetővé tevő engedékenységi programban is.

Mint írták: elkötelezettek a jogintézmény alkalmazásának sikere mellett, ezért az egyezségi eljárás részletszabályainak kidolgozásakor nagymértékben támaszkodott a témában tartott nyilvános konzultáció idején érkezett javaslatokra.

A GVH reményei szerint a jövőben már Magyarországon is az egyezségi eljárás keretei között zárulnak majd a legbonyolultabb – főként kartell – eljárások, amelyek így rövidebb idő alatt fejeződhetnek be, ezáltal lehetővé válik, hogy a GVH további jogsértések felderítésére fordítsa erőforrásait.

A GVH 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről teljes terjedelemben itt érhető el: http://www.gvh.hu/data/cms1032521/jogi_hatter_kozlemenyek_egyezsegi_kiserlet_2015_11_02.pdf.