A cégkapu használatára kötelezett egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász ha nem saját maga kíván eljárni cégkapuján keresztül a saját adóügyeiben a NAV előtt, akkor célszerű, ha könyvelőjének, adótanácsadójának (cég esetén a számviteli szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet vagy adótanácsadó szervezet foglalkoztatottjának, tagjának) állandó meghatalmazást ad

a) a NAV Egységes Képviseleti Adatlap (EGYKE) nyomtatványa segítségével az ÁNYK-n keresztül, vagy

b) a meghatalmazás eBEV felületen történő rögzítésével.

Az eBEV felületen történő bejelentéskor nincs szükség a meghatalmazás hitelesített másolatának csatolására, ezért egyszerűbben és gyorsabban adható meghatalmazás a felületen. A képviseleti jog rögzítését követően a képviseleti jogosultság a NAV eBev rendszerében is látható lesz - foglalta össze ismertetésében dr. Czeglédy Attila ügyvéd (Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara, képünkön).

A kapcsolattartás továbbra is választható: a NAV előtt meghatalmazott nélkül járnak el vagy nagykorú tagjuk, alkalmazottjuk jár el meghatalmazottként vagy szakértelemmel rendelkező más személy/szervezet, mint meghatalmazott segítségét veszik igénybe.

Meghatalmazott nélküli eljárás

Adóügyekben „saját” eljárásnak az tekinthető, ha a gazdálkodó szervezet nevében törvényes képviselője jár el. Ez estben a gazdálkodó szervezet saját cégkapuján keresztül történik a kapcsolattartás. Tehát az adózó a küldeményeket a saját cégkapujáról küldi meg a NAV-nak, és a NAV is az adózó cégkapujára kézbesíti a küldeményeit. A cégkapuról küldött dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy az az adózótól származik, a cégkapun dokumentumot fogadó személy pedig átvételre jogosultnak minősül.

Nagykorú tag, foglalkoztatott jár el meghatalmazottként

A gazdálkodó szervezet nagykorú tagja, foglalkoztatottja igénybevétele esetén a gazdálkodónak meghatalmazást kell adnia a tag, foglalkoztatott részére. A képviseleti jogosultság keletkezéshez az is szükséges, hogy a meghatalmazást be is jelentsék az adóhatósághoz (ún. EGYKE jelű adatlapon).

Szakértelemmel rendelkező meghatalmazottal történő eljárás

A gazdálkodó szervezet dönthet úgy, hogy a NAV előtti eljárásokban szakértelemmel rendelkező segítségét veszi igénybe, aki lehet természetes személy vagy egy olyan másik gazdálkodó szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője/tagja/alkalmazottja, amely számviteli szolgáltatás nyújtására jogosult vagy ügyvéd/ügyvédi iroda. Amennyiben szakértelemmel rendelkező személyt vesz igénybe, a gazdálkodó szervezetnek a szakértelemmel rendelkező részére meghatalmazást kell adnia, amit be is kell jelenteni az ún. EGYKE jelű adatlapon az adóhatóságnak. Az adóhatósági iratot a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselő számára kell kézbesíteni.

Természetes személy (pl. egyéni vállalkozó könyvelő) meghatalmazott esetén a kapcsolattartás továbbra is a képviselő KÜNY (ügyfélkapus) tárhelyén keresztül történik. Ha a meghatalmazott cégkapu nyitásra kötelezett gazdálkodó szervezethez köthető személy, a kapcsolattartás a meghatalmazotthoz köthető gazdálkodó szervezet cégkapuján (meghatalmazotti cégkapu) keresztül valósul meg. Az adózó dokumentumai meghatalmazotti cégkapuról érkeznek, és a NAV is a meghatalmazotti cégkapura kézbesíti a küldeményeit.

A meghatalmazotti eljárás esetén a meghatalmazotthoz köthető gazdálkodó szervezet feladata és felelőssége annak biztosítása, hogy mindig legyen olyan személy, aki a cégkapuhoz hozzáférve küldeni és fogadni tudja az iratokat, és a gazdálkodó szervezet felelősségi körébe tartozik az is, hogy mely személyek részére biztosít hozzáférést a meghatalmazotti cégkapuhoz.

A képviseleti jog rögzítését követően, ha

  • a meghatalmazott (egyéni vállalkozónak minősülő) könyvelő, adótanácsadó saját KÜNY tárhelyéről;
  • a meghatalmazott (számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tagjaként, alkalmazottjaként eljáró) könyvelő, adótanácsadó a saját szervezete cégkapujáról a meghatalmazó ügyében elektronikus iratot, például bevallást nyújt be, akkor a bevallást a NAV – figyelemmel a bejelentett képviseleti jogviszonyra – befogadja és feldolgozza.

Ilyen megoldás esetén semmi szükség a könyvelő saját cégkapunkba ügykezelőként való felvételére, saját tárhelyükön keresztül is elláthatják a NAV előtti képviseletünket, beadványt nyújthatnak be, illetve fogadhatják a NAV küldeményeit.

Így elkerülhető a cégkapura érkező, hatósági és bírósági ügyekkel kapcsolatos ügyvédi titkokhoz való hozzáférést, és elkerülhetjük azt is, hogy az ügykezelőként felvett könyvelő véletlenül más ügyre tartozó, nem az adóbevallásokkal kapcsolatos iratokat töltsön le, amiről aztán az ügyvéd vagy iroda nem szerez tudomást.

Ha a cégkapu használatára kötelezett egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász az adott ügy tekintetében nem rendelkezik a NAV-hoz bejelentett képviselő szervezettel (számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tagjaként, alkalmazottjaként eljáró meghatalmazottal), azonban ugyanazon ügytípus tekintetében egyidejűleg van egyéni vállalkozónak minősülő meghatalmazottja és saját alkalmazottként bejelentett meghatalmazottja is, akkor a NAV az adott ügyben elsődlegesen a meghatalmazó, azaz az ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász cégkapujára helyezi ki küldeményeit.