Ez az év a próbatétel ideje is a magyar ügyvédségnek - utalt a MÜK elnöke a fővárosi kamara körül kialakult bonyolult helyzetre. Mai gondjaink természetesen nem vethetők össze az elmúlt 140 év történelme által keltett valódi nagy próbatételekkel - fűzte hozzá. "De ha ezeket az ügyvédség eredménnyel állta ki, akkor most is bizakodhatunk. Márpedig kiálltuk a próbatételeket, a történelmi katasztrófák, a diktatúrák, a jogállamiságot semmibe vevő rendszerek idején is" - hangsúlyozta dr. Bánáti János.

Meglátása szerint a közelmúlt is bizakodásra ad okot, hiszen az ügyvédség az elmúlt 25 éve szerinte különösen sikeres periódusa a kar történelmének: a hazai ügyvédek aktív közreműködői voltak a rendszerváltozásnak, a jogállamiság kialakulásának. Nemes hagyományaikat folytatva továbbra is hivatásuk alapjának tekintik az alapvető állampolgári jogok biztosítása feletti őrködést és segítik e jogok érvényre juttatását.

„Mindez bizakodással tölthet el bennünket – mondta dr. Bánáti János. - Meggyőződésem – tette hozzá -, hogy e száznegyven év tapasztalatával a háta mögött karunk megbírkózik a Budapesti Ügyvédi Kamara múlt évi választása körül kialakult helyzettel.”

A múlt mellett bizakodással tölthet el a honi ügyvédséget a jelen is. A területi ügyvédi kamarák segítőkészsége mellett érzik, megtapasztalják a jogásztársadalom aggódó szolidaritását is.

Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki támogatja munkájukat és ígérte, hogy hűek maradnak nemes hagyományaikhoz.

(Foto: PanPress)