A vállalkozások korábban - saját kockázatukra - a hatósági döntés előtt is végrehajthatták a tranzakciót, feltéve, hogy az engedély iránti kérelmüket határidőn belül benyújtották a GVH-hoz. Az új előírások megszegése súlyos bírsággal járhat.

Számos jogrendszerben - ideértve az Európai Unió versenyjogát is - már régóta érvényesült a végrehajtási tilalom új formája, így a tranzakciók nemzetközi vonatkozása miatt, illetve a felek óvatosságának köszönhetően, az esetek többségében eddig is megvárták a GVH döntését az ügylet lezárása előtt.

Két éve hatályos ugyanakkor az a szabály, amely lehetőséget ad a kormány számára, hogy egyes tranzakciókat - azok nemzetgazdasági jelentőségűvé nyilvánításával - kivegyen a magyar fúziókontroll szabályai alól. A kormány több esetben is élt ezzel a lehetőséggel az elmúlt időszakban, elsősorban energetikai cégek és bankok állam vagy állami tulajdonú vállalkozások általi megvásárlását minősítve nemzetgazdasági jelentőségűnek - áll a közleményben, amely kitér arra is, hogy a GVH egyre többféle jogi eszközt alkalmaz a fogyasztókat megkárosítókkal szemben. Például felszámolásokat kezdeményez, büntető feljelentéseket tesz, közérdekű pereket indít.

A közlemény foglalkozik a kereskedelmi törvény jövő év elején hatályba lépő új szabályaival is. Ekkortól a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi piacán gazdasági erőfölényben lesznek a 100 milliárd forintnál magasabb árbevételű üzletláncok, ez pedig szigorúbb kötelezettségeket ró majd az érintett vállalkozásokra.

A törvény eddig is tiltotta az úgynevezett jelentős piaci erővel rendelkező kiskereskedők - elsősorban az országos kereskedelmi láncok - számára azokat a magatartásokat, amelyek a beszállítóikkal szemben visszaélésszerűnek minősültek.

A módosítás után az érintett kereskedők még szélesebb körben lesznek kötelesek arra, hogy a piac egyéb résztvevőivel - így például a versenytársaikkal - szemben tartózkodjanak a versenyjog által tiltott magatartásoktól. E szabály megsértése esetén ugyanis a GVH a kiskereskedelmi lánc, illetve cégcsoport éves árbevételének tíz százalékáig terjedő bírságot is kiszabhat.