A Közbeszerzési Döntőbizottság speciális, jogorvoslati feladatokat ellátó közigazgatási szerv, amelynek feladatai közé tartozik egyebek mellett a Magyarország területén a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárások lefolytatása, a közbeszerzési eljárást lefolytató, azon részt vevő, valamint egyéb érdekelt személyek körében. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása is.Az elnök feladata ezen ítélkezési tevékenységet folytató szervezet irányítása, a törvényes, gyors és hatékony működés biztosítása, az egységes joggyakorlat kialakítása, illetve egyes esetekben önálló eljárás megindításának jogkörével is rendelkezik. Ez a bizottság dönt a közbeszerzések körüli vitákról, gyakorlatilag sokmilliárdos megrendelések sorsa van a kezükben. A döntőbizottság a Közbeszerzési Tanács, amit 2012. január 1-től Közbeszerzési Hatóságnak neveznek, szervezeti keretein belül az Országgyűlésnek van alárendelve.

Dr. Kövesdi Zoltán (Foto: Vágvölgyi Bálint)

Dr. Kövesdi Zoltánnal nem sokkal kinevezése után interjút is készített a nyugat.hu (itt olvasható: http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/kovesdi_zoltan_lett_a_kozbeszerzesi_dontobizottsag_elnoke).

A Közbeszerzési Döntőbizottságtól történt távozása – a nyugat.hu információja szerint (lásd: http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/kozbeszerzesi_dontobizottsag_elnok_lemondas_kovesdi_zoltan) – közös megegyezés alapján történt. „Ezt a feladatot kirándulásnak tekintette, kalkulált azzal, hogy egy ilyen beosztásban nem nagyon tölti ki az ötéves megbízási időt.”

Dr. Kövesdi Zoltán ismét ügyvédként, saját szombathelyi irodájában dolgozik.

Dr. Kövesdi Zoltán Szombathelyen született (1961), a helyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte egyetemi tanulmányait. A Vas Megyei Bíróságon fogalmazó, majd bíró (1985-1995), a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára (1995-1997), egyéni ügyvéd, az általa vezetett ügyvédi iroda tagja (1997-től). 1998 és 2002 között városi képviselő volt Szombathelyen a Fidesz színeiben, és négy évig vezette a közgyűlés jogi bizottságát. 2002-ben azonban nem indult a választásokon.