A hazai ügyvédség – amint arra a továbbiakban dr. Bánáti János, a MÜK elnöke (képünkön) rámutatott a változások sorában legelőször is azzal a törvénydömpinggel kellett szembenéznie, amit az elmúlt esztendőkben a magyar törvényhozás produkált. Minden alapvető törvény megújult, ennek feldolgozási nehézségeivel is szembe kellett nézni.

Ugyancsak problematikus helyzetet jelentett – amint az immár közismert, de nem elég újra meg újra rámutatni – az informatikai robbanás, amely a hazai igazságszolgáltatást is elérte. Ez különösen azoknak az ügyvédeknek jelent óriási terheket, akik magányosan vagy kis irodákban dolgoznak, illetve már nem éppen a fiatal korosztályhoz tartoznak. Az e-ügyintézés általánossá válása, az ezzel kapcsolatos felkészületlenség, gyakorlathiány minden (ügyvédségi, bírósági, ügyészségi, rendőrségi) oldalon, embert próbáló helyzeteket teremt. Kifejezte azon reményét, hogy ez a hirtelen, szinte kontroll nélkül felgyorsult folyamat lelassul és az ésszerűség határai közé lesz terelhető, s nem kell attól a rémképtől tartani, hogy a talán nem is nagyon messzi jövőben, „robotügyvédnek” nevezett informatikai rendszerek fogják átvenni az ügyvédi tevékenység bizonyos, mechanikusnak vélt elemeit.

Az ügyvédséget mélyen érintette bizonyos alaptételek változtatására tett korábbi törvényalkotói módosító javaslat (az ügyvédi esküszöveg, illetve az ügyvédi titoktartást illetően), amelyeket aztán sikerült a kellően át nem gondolt változtatásoktól megmenteni.

A MÜK elnöke a továbbiakban részletesen szólt az új, Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) létrejöttének körülményeiről. Mint mondta: összességében előrevivő, több részletében kritikát kiváltó szabályozást tartalmaz. A törvény tette kötelezővé a jogtanácsosok ügyvédi kamarai integrálását, amely a kölcsönös reménység szerint nem azt fogja jelenteni, hogy – miként azt szórványos kritikák megfogalmazzák - „idegen identitás” jelent meg az ügyvédség kamarai keretei között, hanem alkalmat ad akiegyensúlyozott, kölcsönös együttműködésre. A jogtanácsosi kar integrálása a következő évek valós erőpróbája lesz – fogalmazott a MÜK elnöke. A két hivatás között sok a hasonlóság, de alapvetően különbség vannak a független ügyvéd és az alkalmazotti viszonyban lévő jogtanácsosok között. A hasonlóságok szerint van alapja a kamarai integrálásnak, de a különbözőségekből fakadóan sok megoldandó probléma lesz. Ezt azonban majd az idő dönti el.

Ugyanakkor az elnök fontosnak ítélte, hogy az Üttv, továbbra is biztosítja az ügyvédség számára a tevékenysége alapjait képező önkormányzatiságot, annak több szintű továbbfejlesztési lehetőségét.

Utalt arra is, hogy sokan tartottak attól az Üttv. által megnyitott lehetőségtől, hogy immár bármely ügyvéd alirodát nyithat más területi kamarához tartozó helyszíneken is. Egyelőre ez a jelek szerint nem fenyegeti a vidéki városokat.

Kiemelten foglalkozott a MÜK elnöke a kamarára váró kötelező továbbképzési rendszer kialakításának és bevezetésének, rendszerbe állításának nagy feladatával.

Foto: Panpress