Megnőttek az elvárások, megnőtt a megújulási kedv is

Megnőttek az elvárások a veszprém megyei ügyvédség iránt is a megyében, de egyúttal a kamarában is, a sok új kihívással kapcsolatos felkészültségét illetően - mondotta helyzetelemzésében a veszprém megyei kamarai elnök. Vállalkozó szellemű és aktív kamarára van igény, amelyik úgy nyitot a változások feldolgozására, hogy közben nem feledkezik meg alapvető hivatásrendi értékeiről és a tagok iránti kötelezettségeiről sem. Fel kell ismerni, hogy nem csak nyűg és kásahegy a törvényalkotás utóbbi éveinek sokszor roskasztónak tűnő "termése", hanem új lehetőségeket is rejtő - mindamellett kötelezően megismerendő megnövekedett ismeretanyag, amelynek feldolgozásával és a napi munkában történő alkalmazhatóvá, használhatóvá tételével olyan speciális tudás birtokába kerül az ügyvédi hivatásrend, amelyet más jogászi környezetben nem kap meg az ügyfél. Ezt a fajta speciális tudást más jogászi hivatásrend nem teszi magáévá, az ügyvéd megkerülhetetlen szerepe tovább erősödik a jogszolgáltatás rendszerében, mivel képzettsége és hivatásrendi elkötelezettsége a jogkövető magyar állampolgár számára még nélkülözhetetlenebb, mi több, eredményességével még elfogadottabb lesz.

A kamara ehhez minden eszközt biztosítani fog, ezzel a kamarai szándékkal és hozzáállással a tagságnak élnie kell, ha - közvetlen és átvitt értelemben is - élni akar...

Megújulásra ítélve...

Mindehhez fontos elemnek minősítette az új, Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.). Ennek alapos ismerete, a sok új lehetőséggel való élés feltérképezése, a különböző, a területi kamarák működését és és a központi szerepében sok tekintetben megerősített Magyar Ügyvédi Kamara kapcsolatát részleteiben is alaposan kidolgozandó megoldások - utalt a sok új szabályzat megalkotásának rendkívüli jelentőségű folyamatára - a reménység szerint a megújulásában is megerősítik a hazai hivatásrendet.

Ezért is az egyik legfontosabb jövőbeni feladatnak nevezte az ügyvédjelölt képzés minőségi fejlesztését, a folyamatos ügyvédi továbbképzés mielőbbi megnyugtató kialakítását s nem utolsósorban az etikai normák megfogalmazását, azok érvényre juttatását az ügyvédi praxis gyakorlóinak legszélesebb körében.

A fegyelmi helyzet stabilitására nagy figyelmet kívánnak fordítani a megyei kamarában: nagy gond e téren a megyében nincs, azonban igazodniuk kell az új fegyelmi eljárási rendhez - régiós fegyelmi bizottság alakul a Veszprém megyei, a Fejér megyei és a Komárom-Esztergom megyei ügyvédi területi kamarák összefogásával az elfogulatlan és a mainál gyorsabb fegyelmi ügykezelés érdekében.

Tervezik - éppen a megújuló, bővülő feladatok zökkenőmentes elvégzése érdekében a kamarai technikai feltételek korszerűsítését, bővítését, tanács- és oktatóterem kialakítását, intenzívebb szemináriumi képzéseket, oktatásokat, speciálisan tematizálva (pl. kirendelt védői, ügyvédjelölti, fiatal ügyvédek, kamarai jogtanácsosok szekciói; kepzések és ötletbörze ügyvédi társulások, rezsiközösségek kialakítására, különös tekintettel az elektronikus eljárások hozta kötelezettségek, helytállások teljesítésére).

Jogtanácsosok

Külön foglalkozott az országos jelenség veszprém megyei vonatkozásaival: a kamarai taggá vált jogytanácsosok kamarai integrációjának sok kérdést felvető ügyével. Az integráció a megyében problémamentesen ment végbe. Igen nagyok az elvárások a kamarában: egyértelműnek tekintik, hogy a jogtanácsosok kamarai taggá válása, a hivatásrendi közösségbe való tagolódása kifejezetten pozitív hatásokat fog gyakorolni a hivatásrend szakmaiságának gyakorlatában, megélésében.

Összetett helyzet, ami összefogást igényel - hangsúlyozta a közgyűlésen dr. Fekete Tamás. a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára. Hozzászólását külön bejegyzésben közöljük. Ide kattintva olvasható.


Elismerések, köszöntések, kitüntetések

A közgyűlésen megemlékeztek a közelmúlt napokban elhunyt dr. Énekes Zoltán (1925-2018) örökös tiszteletbeli kamarai elnökről.

Köszöntötték dr. Szabó Gyulát (baloldali képünkön) a Kamara évtizedeken át volt elnökét, mint örökös tiszteletbeli elnököt.

Átadták a Kamara szakmai elismerését, az Eötvös Károly díjat, ezúttal dr. Németh Gyulának (jobboldali képünkön).

Statisztika

Taglétszám: 280 (ebből 208 aktív ügyvéd, 15 fő szünetelő ügyvéd, 5 alkalmazott ügyvéd, 28 kamarai tag jogtanácsos, 1 jogi előadó, 23 ügyvédjelölt, 1 EU közösségi jogász).