Az új polgári és közigazgatási perrendtartásról szervezett szakmai rendezvényen tartott előadásában – az MTI közlése szerint – dr. Völner Pál (képünkön) hangsúlyozta: a közigazgatási perrendtartás és a polgári perrendtartás különválasztása, a peres eljárások hatékonyságának növelése, gyorsítása fontos társadalmi feladat, mivel a jelenleg hatályos polgári perrendtartás évente háromszázezer polgári per és több mint egymillió nemperes eljárás kereteit adja meg.

Kiemelte: az új polgári perrendtartás a bíróságoktól új szerepfelfogást kíván, a jogvitákban ugyanis erősödik a bíróság szerepe, a korábbinál is nagyobb szükség lesz a bírói aktivitásra.

Az új törvény - ismertette - az eljárást két részre, egy előkészítő és egy érdemi tárgyalási szakasztra bontja. Az osztott perszerkezet lehetőséget ad arra, hogy az előkészítő szakasztra koncetrálódjon a jogvita tartalmának, kereteinek meghatározása. Ennek során nagy hangsúlyt kap a rugalmasság, a bírónak lehetősége van az ügy sajátosságaihoz igazítani az előkészítés módját és menetét.

A törvény két felperesi és két alperesi írásbeli beadvány - keresetlevél és ellenkérelem, illetve válaszlevél és viszontválasz - benyújtására ad lehetőséget, de a bíró dönt arról, hogy szükség van-e a második iratváltásra és akár el is hagyhatja azt.

Ezután kerül sor egy perfelvételi tárgyalásra, ahol rögzítik az álláspontokat és születik egy az előkészítést lezáró bírói végzés. A továbbiakban az érdemi tárgyalási szakban már nincs lehetőség további keresetváltoztatásra, bizonyítási indítványra, így amennyiben nincs szüksége további bizonyításra, a bíróság ítéletet hozhat.

A még készülő közigazgatási perrendtartás alapelveiről szólva dr. Völner Pál elmondta: a kodifikációs munka célja a hatékonyabb jogvédelem biztosítása az egyenlőtlen helyzetben lévő felek - vagyis a közigazgatás szereplője és az állampolgár - között.

Szavai szerint ez azt jelenti, hogy a közigazgatás által okozott jogsérelmek szabadon bíróság elé vihetők legyenek, ne pusztán a hatósági határozatok és hatósági cselekmények törvényességének vizsgálatából álljon a peres eljárás, hanem ha kell, valódi jogorvoslatot jelentsen.

Dr. Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos (képünkön) azt emelte ki: a közigazgatási perekben is lehetőséget kívánnak adni a felek közötti perbeni megegyezésre, illetve arra, hogy ha a közigazgatási hatóság időközben saját hatáskörben orvosolja a problémát, a bíróságnak már csak az ezután esetleg fennmaradó vitás kérdésekben kelljen döntenie.