Dr. Havasi Dezső, a Kamara elnöke (képünkön) és titkára, dr. Czeglédy Attila közösen terjesztette elő a közgyűlésnek a 2016. év fontosabb kamarai eseményekről, az elnökség, a választott tisztviselők és a hivatal munkájáról szóló beszámolót.

Cikluszáráshoz közeledve

2018. évben kerül sor a győri kamarai választásra, tehát ez a közgyűlés már összefoglalója volt az elmúlt választási időszaknak.

A 2017. év során várhatóan elfogadásra kerül az új Ügyvédi Törvény, amelynek hatályba lépése érinteni fogja a választások lebonyolítását. Az új Ügyvédi Törvény hatályba lépése után – szükség szerint - ki kell dolgozni az új választási szabályzatot, vagy módosítani kell a jelenlegit. A választási közgyűlés előtt 120 nappal – a győr-moson-sporon megyeiek esetében a jelenlegi állás szerint már szeptember végén elkezdődnek a választási előkészületek.


Színe és fonákja

A kamarai oktatás és továbbképzés helyzetét kiemelten fontosnak ítélte meg elemzésében dr. Havasi Dezső, s megállapította, hogy a Kamarában e téren jól megszervezett munka folyik. Problémásnak jelezte azonban a a jogszabályi dömpingből fakadó olykor kaotikus helyzetet, a társszervezetekkel fenntartott kapcsolatokban fellépő hektikus jelenségeket, a kamarai tagságon belüli - főleg a kollegialitást sértő - etikai ügyek elszaporodását.

Amivel szembe kell nézni

Részeztesen szólt az ügyvédi hivatást érintő új kihívásokról: az elektronikus eljárások sok tekintetben még mindig kiforratlan gyakorlatáról, bizonyos ügyintézési fázisok elszemélytelenedéséről („robotizálásáról”), a jogi munka bizonyos elemeinek standarnizálódásáról, elgépiesítéséről. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ezen kikerülhetetlen technikai-informatikai változások közepette felértékelődik majd a jogi munka nem „gépiesíthető” feladatköre: a helyzetelemzés, helyzetértékelés, a kockázatelemzés, stratégia kidolgozás, téves döntések megelőzése stb.


Nem túlélni: megújulni!

Összességében hangsúlyozta: a holnap ügyvédjének mindenképpen nyelveket beszélő, informatikai ügyekben magas szintű felhasználói képességekkel rendelkező, a folyamatos önképzésre kész szakembereknek kell lenniük, akiket más szakmai körök közegéből különösen is – az igazságszolgáltatási stuktúrában - sajátos ügyvédi hivatásrendi kötődésük és elkötelezettségük emel ki.

Konkrétabban – miként dr. Havasi Dezső fogalmazott - hivatásában magabiztos, az új társadalmi és technikai követelmények előtt nyitott és fogékony, önmagával és szakmai környezetével szemben igényes, egymás között kollégiális ügyvédségé a jövő.

A szabadság dialektikája

A magabiztosságot a megszerzett és fejlesztett tudás biztosítja – ment bele a részletekbe az elnök. Az ügyvédség szabad pálya, nyitot mindenki előtt, aki rendelkezik a szakmai és tárgyi feltételekkel. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy „mindent szabad”. A szabadság e tekintetben jogszabályi és etikai kötöttségekkel jár. Az ügyvédi pálya addig lesz szabad hivatás, amíg a rá vonatkozó írott és íratlan szabályokat az ügyvédség – egyénenként és összességében is – betartja. Ennek meggyengülése vagy netán hiánya esetén először a társadalom, azután az állam felől – olykor fordítot sorrendben – jelzések jönnek. Ezek lehetnek kevésbé erősek, de akár „fájdalmasak” is, mivel bizalomvesztéssel járhatnak, illetve jogosítványokat korlátozhatnak, életteret szűkíthetnek, s végül egzisztenciális gondokat is okozhatnak.

„Hivatásunk célja talárban és talár nélkül is az építés és nem a rombolás”- hangsúlyozta elnöki jelentésében dr. Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke.

Tájékoztató az új Üt. előkészítéséről

A közgyűlés előtt dr. Bánáti János (képünkön, balján dr. Havasi Dezső, jobbján dr. Fekete Tamás, a MÜK főtitkára) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke részletesen tájékoztatta a Kar tagjait az Ügyvédi törvény napjainkban folyó kodifikációs folyamatának részleteiről.

Nagy Károly díj

A Kamara , dr. Mesterné dr. Kopácsi Judit,dr. Kiss József és dr. Vass Gellért ügyvédeknek (képünkön jobbról balra)adományozott életpályájuk elismeréseként "Dr. Nagy Károly díjat". Az elismerést ezúttal dr. Bánáti János és dr. Havasi Dezső nyújtotta át a közgyűlésen a kitüntetetteknek.