A "18KATA" nyomtatványon kell:

  • nyilatkozni a 2018-as adóévben adóalanyként megszerzett bevételről. A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.
  • bevallani a 40%-os plusz adót, ha a megszerzett bevétel a 12 millió forintot (vagy annak időarányos részét) meghaladta. Február 25-ig ezt az adót meg is kell fizetni.
  • adatot szolgáltatni azon személyeknek nevéről és címéről, akiktől 2018-ban összesítve 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett az ügyvéd/ügyvédi iroda, személyenként az összesített bevétel megadásával. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki, valamint nem kell adatot szolgáltatni az olyan magánszemélyektől megszerzett bevételről, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.

A nyomtatvány trükkösen hol ezer forintra kerekítve, hol forintban kéri megadni az összegeket - hívja fel a figyelmet a BÜK elektronikus hírlevele. Az egymilliós bevételi korlátnál a nyomtatvány az üzleti partner adószámát is kéri.