Az előadók behatóan elemezték azokat az okokat, amelyek a Pp. novellával bevezetett módosításokat indokolták.

Az előadók és a résztvevők is egyet értettek abban, hogy a joghoz jutás megkönnyítése, az eljárásjogi szabályok rugalmasabbá tétele, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére elkerülhetetlenek voltak a bevezetett módosítások.

Az előadók kitértek a családjogi pereket érintő változásokra is, bemutatva a perek további gyorsítását szolgáló tervezett intézkedéseket és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás erősítését szolgáló terveket.

  • Levezető elnök: Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, SZTE ÁJK
  • Előadó: Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, ME ÁJK, miniszteri biztos
  • Társelőadók: Dr. Pribula László kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla, Dr. Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese