Az Agrárkamarának a földforgalom világábanbetöltött feladatairól és működéséről szólt a központi előadás.

Ezt követően a szekció

  • a földbirtok-politika hazai és európai összefüggéseivel, átalakulásával és hosszú távú céljaival, továbbá
  • a földforgalmi szerződésekkel kapcsolatos bírói gyakorlat tipikus jogalkalmazói hibáival és azok bírói megítélésével, valamint
  • a jogi személyek földtulajdonlásával

foglalkozott.

* * * * * * * * * * * *

  • Levezető elnök: Dr. Zsohár András, a Magyar Jogász Egylet Felügyelő Bizottságának elnöke
  • Előadó: Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese
  • Társelőadó: Dr. Szinay Attila, Agrárminisztérium, közigazgatási államtitkár, Dr. Csák Csilla intézetvezető, egyetemi tanár, ME ÁJK, dékán, Dr. Puskás Péter tanácselnök, Kúria