Dr. B. Szabó Gábor

Az ügyvédi titok: sérthetetlen

I. Az ügyvédi titok – különös tekintettel, a Be-ben szabályozott védői titokra – törvény által védett információ, amely sérthetetlen. Ezt indokolt olyan axiómaként kezelni, amelynek vonatkozásában nem lehet helye semmilyen kompromisszumnak.

A védői titok: törvény által védett információ

II. A védői titok – függetlenül attól, hogy az adott ügy terheltjét nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti-e az arra jogosult állami szerv – minden formája törvény által védett információ, tekintet nélkül a közlés helyére, idejére vagy módjára, valamint az adathordozó formájára, vagy jellegére.

Dr. Fluck Ákos

A jelenleg hatályos jogi szabályozás elégtelen mértékű és minőségű

III. A nemzetbiztonsági szolgálatok által folytatott titkos információgyűjtésre vonatkozó, 1995 óta (!) hatályos jogi szabályozás elégtelen mértékű és minőségű, amely a garanciális rendelkezések hiányában melegágya lehet az ellenőrizhetetlen állami túlhatalomnak és az állam polgárai felett gyakorolt közhatalmi repressziójának. Mint ahogy a formális jogszerűség sem más, mint csábítás a joggal való visszaélésre. A közhatalom gyakorlása demokratikus jogállami berendezkedésben nem nélkülözheti a fékek és ellensúlyok alkalmazását.

Dr. Firneisz Miklós

Jogilag definiálatlan a „nemzetbiztonsági kockázat” fogalma

IV. Nem vitatva a nemzetbiztonsági szempontok létjogosultságát és nem lebecsülve a nemzetbiztonsági kockázatokat, nem tekinthető elfogadható állapotnak, hogy a „nemzetbiztonsági érdekekre” való hivatkozás rendre felülírjon egyéb jogi normákat. A nemzetbiztonsági szempontokra való indokolatlan hivatkozás és azzal való takaródzás ugyanis jogállami alapelveket sért, és az igazságszolgáltatás működését és célját veszélyezteti. A jogi szabályozás elégtelensége (különösen a „nemzetbiztonsági kockázat” fogalmának jogi definiálatlansága), az állami ellenőrzés hiányosságai és a társadalmi kontroll teljes hiánya, a jelenlegi botrány elülését követően is fenntartja majd a jogellenes, de nemzetbiztonsági mezbe öltöztetett megfigyelések és adathalászatok lehetőségét.

Dr. Kiss Szabolcs

Az egész ügyvédi hivatásrend elemi sérelme

V. Az ügyvédi titok megsértésének általánosságban való elítélése nem tekinthető sem elégségesnek, sem célravezetőnek. Konkrét bűncselekmény gyanúja konkrét lépéseket indokol. A „minden kétséget kizáró bizonyíték” egy nemzetbiztonsági lehallgatási ügyben nem a realitás, hanem a jogtörténet terrénuma. Ezt az ügyvédi önkormányzat működtetéséért felelős és az ügyv

édi hivatásrendet megszemélyesítő kamarai vezetőknek is látniuk kell. Ugyanakkor a MÜK elnökének, vagy bármely más ügyvédnek a személyes érintettsége nem magánügy és nem magánsérelem, mert jogellenes lehallgatásuk az egész hivatásrendre vonatkozó garanciális szabályok elemi sérelmét jelenti. Ennek alapján elvárható a kamarai vezetés részéről a konkrét kezdeményezések megtétele a kormányzati és igazságügyi szervek felé, a jogszabály módosítások és a szükséges szakmai egyeztetések kezdeményezésétől az indokolt jogi eljárások megindításáig - fejeződik be a négy budapesti ügyvéd állásfoglalása.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. *

Az ügyvédi titokkal kapcsolatos problémakörre a közelmúltban hívta fel a figyelmet dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke egy szakmai konferencián. Erről ebben a közleményükben lehet olvasni: