Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett rendőrkapitányság vezetőjét, hogy

a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására

– tájékoztatott közleményében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Dr. Kozma Ákos

Egy nevének elhallgatását kérő bejelentő az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszeren keresztül közérdekű bejelentést nyújtott be, amelyben előadta, hogy a Hungária körút és a Thököly út kereszteződésében szabálytalanul megforduló gépjárművek veszélyeztetik a gyalogosok közlekedésének biztonságát, egyúttal megfordulást tiltó tábla kihelyezését, valamint a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időszakban történő ellenőrzést javasolt az érintett kereszteződésben.

Mivel az eljáró szerv 2019. szeptember 17-ig nem válaszolt, ezzel összefüggésben felmerült a fent hivatkozott alapjogok sérelmének a gyanúja. Az ügy – az időmúlásra tekintettel – a védett elektronikus rendszerben 2019. szeptember 17-én lezárásra került, és ezzel egy időben az ombudsman vizsgálatot indított, amely során megkereste a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét.

A bejelentés, a megkeresésre kapott válasz, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható volt, hogy az eljáró szerv – így a jelen vizsgálat alapját képező ügyben a Rendőrkapitányság – részére az elektronikus rendszer első használatához a Hivatal postai, tértivevényes levél útján úgynevezett regisztrációra felhívó levelet küldött, amelyben a www.ajbh.hu oldalon történő bejelentkezéshez szükséges regisztrációs kódot, valamint a rendszer használatához szükséges technikai információkat is közölte. A tájékoztató levél kiemeli, hogy az eljáró szervnek az intézkedéseiről szóló tájékoztatását a rendszerben szükséges rögzítenie, továbbá külön információkat közöl az anonimitást kérő bejelentők ügyeinek kezeléséről.

A XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a közérdekű bejelentésnek a rendszeren keresztül történő megküldését követően a bejelentő részére elmulasztotta a válaszadást.

Az AJB-1009/2020. számú ügyben kiadott jelentésében dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a jogbiztonság, a petíciós jog és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog sérelmének megvalósításával visszásságot idézett elő.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a vizsgált ügyben intézkedjen a bejelentő részére szükséges tájékoztatás elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről, továbbá a jelentésben feltárt alapvető jogokat érintő visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének megelőzéséről azzal, hogy a közérdekű bejelentések intézése során fokozottan ügyel a vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

A jelentés ide kattintva olvasható.