A fellebbezés visszvonásának indoka a Kúria 2016. fenruár 12. napján felülvizsgálati bíróságként meghozott Pfv.IV.21993/2015/15. számú ítélete, amellyel a Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság által 28.P.21.423/2014/15. ssz. hozott és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.399/2014/8. ssz. ítéletével jóváhagyott ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a felperesek keresetét elutasította.

A miniszter álláspontja szerint a fentiek következtében az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. törvény 125/A. § (1) bekezdésében foglalt jogi helyzet már nem áll fent.

A miniszteri levelét dr. Bánáti János február 22-én ismertette a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségével. A testület olyan határozatot hozott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnökének és elnökségének korábbi kijelölését a BÜK ideiglenes vezetésére visszavonja, hasonlóképpen azon BÜK tagok kijelölésével együtt, akik különböző feladatkörökben a fővárosi kamara ügyeit intézték az elmúlt néhány hónap átmeneti idejében.

Dr. Bánáti János kifejezte köszönetét mindazoknak, különösképpen dr. Havasi Dezsőnek, a GyMS megyei ügyvédi kamara elnökének, akik felelős vállalásukkal és munkájukkal átsegítették a BÜK-öt az elmúlt időszak nehézségein.

Mindezek következményeként: a Budapesti Ügyvédi Kamarában február 23-tól visszaáll a 2014-es választások eredményeként létrejött döntéshozó testületek és bizottságok rendje, és folytathatják munkájukat. Elnök: dr. Réti László, főtitkár dr. Papp Géza.