Ügyvédfórum oldalunkon szeptember 27-én közzétettünk egy cikket, amiben összegeztük a BÜK tisztújítási előkészületeit és azt a sokrétű és eleven, színes egyéni kezdeményezést, ami a tagság és különböző szakmai-érdekvédelmi csoportosulásai részéről segíti ezt a folyamatot, főként a kamarai posztokra történő jelentkezők bemutatásával, bemutatkozásával. Ebben a közleményben tettük közzé azt a 21+1 kérdéscsokrunkat, amivel mi is segíteni szeretnénk a kamarai tagságot a jobb tájákozódásban. Csak annyit kértünk - s kérünk a jövőben is - a válasszal bennünket megtisztelő ügyvédektől, hogy a) a kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen, b) a kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van, c) kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).

A következőkben közzé tesszük dr. Vadász András (képünkön), a K21-es csoport tagja által megküldött válaszokat. (Életrajza a BÜK hivatalos honlapján, a zárt oldalon és a kollegakxxi.com oldalon olvasható)

Ellenőrző bizottsági tagnak jelentkezett.

1. Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?

Az a személy, akinek olyan speciális szaktudása van, amelynek igénybevételével az ezzel a szaktudással nem rendelkezők megoldást kapnak jogi természetű problémáikra.

2. Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?

Szakma, amelynek keretében szaktudást szolgáltatunk.

3. Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében?

A polgári peres eljárásokban egyfajta tolmácsként lefordítjuk az ügyfél elképzeléseit a jog nyelvére, illetve a bíróság rendelkezéseit az ügyfél számára, miközben szakismeretünk birtokában elősegítjük az ügyfél érdekeinek érvényesítését. Büntetőeljárásokban ott állunk a védencünk mellett, aki nélkülünk egymaga nézne szembe az állam jogérvényesítési akaratával, miközben mindent megteszünk, hogy a védencünkre nézve kedvező összes, jogszabályokba épített garanciális elem érvényesüljön.

6. Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?

Annak a közösségi élménynek szimbóluma, hogy mi egy testület, egy hivatásrend tagjai vagyunk.

12. Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?

Természetesen a tagság létszámaránya miatt is kiemelt súlya van a területi kamarák között. Úgy látom, hogy a vidéki kamarák, és azok tagsága a Magyar Ügyvédi Kamara mellett a Budapesti Ügyvédi Kamarától is várja, illetve elvárja, hogy irányt mutasson a jogalkalmazás területén felmerülő gyakorlati kérdések rendezésében a közigazgatás, igazságszolgáltatás más szereplőivel való konzultációk segítségével.

13. Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: tagdíjcsökkentés, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?

Legfontosabb három: a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása.

14. Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?

Az ügyvédeket terhelő adminisztrációs feladatok csökkentése, a kötelező adminisztráció segítése aktualizált iratminta-tárral, a BÜK gazdálkodásának átláthatóvá tétele.

15. Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával?

Nehéz kérdés. Talán a legegyszerűbb az ilyen jellegű szakértelmet igénylő tevékenység „kiszervezése”. Akár egy jelölt, akár egy adminisztratív dolgozó, akár egy olyan kartárs, aki eligazodik az új követelmények rendszerében segítség és megnyugtató megoldás lehet.

16. A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?

A kamara kiadásainak legnagyobb hányadát az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások teszik ki, tehát jelenleg erre megy a legtöbb forrás. Egyáltalán nem biztos, hogy a legfontosabb tennivalók között általam megjelölt területek annyira forrásigényesek lennének.

17. Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?

Ha kvótarendszer, akkor kizárólag a fele-fele arány elfogatható számomra. Egy női kamarai elnöknek kifejezetten örülnék.

18. Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?

A jelenlegi struktúra elfogadható, de a jövő bizonytalan. Mindenképpen szeretném, ha a jelenleg fennálló minimális elkülönült önállóság megmaradna elsősorban a kamarai tisztségekkel kapcsolatban.

19. Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?

Igen.

20. Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?

Nem.

21. Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?

Szerintem az ügyvédekkel kapcsolatos sztereotípiák csak saját ügyfeleink velünk kapcsolatos tapasztalatai útján változhatnak. Ezen kihívásnak próbálok én is eleget tenni.

22. Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartani elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?
-