A Bíróság és a Törvényszék tekintetében közös informatikai alkalmazás, az „e-Curia” az eljárási iratok elektronikus úton történő benyújtását és kézbesítését teszi lehetővé.

Ezen irattovábbítási módnak a 2011 novemberében történt működésbe léptetése óta jelentős sikere van, amit tanúsít a hozzáférésre jogosultak számának emelkedése (jelenleg 4 230), valamint az e-Curián keresztül teljesített benyújtások százalékos arányának növekedése (a Törvényszék előtt 2017-ben 83%).

A felhasználóktól (meghatalmazottaktól és ügyvédektől) érkező kedvező visszajelzések, az elektronikus iratváltások azonnali jellegéből származó előnyök, valamint a vegyes változatban (papír és digitális formában) történő iratkezelés megszüntetéséből eredő hatékonyságnövekedés alapján a Törvényszék úgy döntött, hogy folytatja az eljárásainak elektronizálására irányuló folyamatot.

Mivel e változtatásnak jogi kereteket kellett biztosítani, a Törvényszék 2018. július 11-én úgy döntött, hogy az eljárási szabályzatát érintő módosításokat, valamint az eljárási iratoknak az e-Curián keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről szóló újabb határozatot fogad el.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018. szeptember 25-én közzétett e módosítások és e határozat értelmében 2018. december 1-jétől az e-Curia lesz a felek és a Törvényszék közötti kizárólagos iratváltási mód.

E változtatás érinti

  • az összes felet (felpereseket, alpereseket és beavatkozó feleket), valamint
  • az összes eljárástípust, ideértve a sürgősségi eljárásokat is,

ugyanakkor az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elvének tiszteletben tartásával fenntartva bizonyos kivételeket (többek között arra az esetre, ha az e-Curia használata technikailag lehetetlennek bizonyul, vagy ha ügyvéd által nem képviselt kérelmező kér költségmentességet).

E változtatás közelgő hatálybalépésére készülve az e-Curia hozzáféréssel még nem rendelkező ügyvédeknek és meghatalmazottaiknak ajánlatos a hozzáférés iránti kérelem formanyomtatványa útján történő létrehozása.

Az e-Curiával kapcsolatos információk megtalálhatók az Európai Unió Bíróságának honlapján.