Az Adózóna olvasójának kérdése konkrétan így szólt:" Egy háromszereplős láncügyletben a szereplők olasz-magyar-svájci adóalanyok. Jól gondoljuk-e, hogy az alábbiak szerint kell eljárnunk? Bejelentkezünk az olasz hatóságoknál és olasz adószámot kérünk. Magyar fuvaroztat eladóként. Ekkor a magyar értékesítés teljesítési helye Olaszország, és olasz adószámmal, adómentesen számlázunk a svájci partner felé. Olaszországból pedig egy olasz áfás számlát fogunk kapni. Ha vevőként fuvaroztatunk, akkor is Olaszország az értékesítésünk teljesítési helye, Olaszország adómentesen számláz felénk, és mi Olaszországban olasz áfával számlázunk a svájci cég felé. Befolyásolja-e a fentieket az, ha igen, hogyan, hogy a svájci cég németországi lerakóhelyet jelölt meg?"

Dr. Juhász Péter jogász-adószakértő, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. munkatársa válaszolt:

Elöljáróban szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy egzakt választ csak a tényállás teljeskörű ismeretében áll módunkban adni.

Az áfatörvény 26. §-a szerint abban az esetben, ha a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van.

A 27. § (1) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a terméket többször értékesítik oly módon, hogy azt közvetlenül a sorban első értékesítőtől a sorban utolsó beszerző nevére szóló rendeltetéssel adják fel küldeményként vagy fuvarozzák el, a 26. § kizárólag egy termékértékesítésre alkalmazható.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben említett esetben van a sorban olyan beszerző, aki (amely) egyúttal értékesítőként a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását maga vagy – javára – más végzi, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását beszerzőként végzi, illetve arra másnak, beszerzőként adott megrendelést, kivéve, ha közölte a részére terméket értékesítővel a számára az által a tagállam által megállapított adószámot, amelyből a terméket feladják vagy elfuvarozzák.

Az áfatörvény 98. § (1), (2) bekezdése értelmében mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a közösség területéről kiléptető hatóság, vagy az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 334. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a kiviteli hatóság igazolja.

1.) Ha tehát a kérdés szerinti magyar adóalany olasz adószámot kér, akkor az adókötelezettségek valóban a kérdésben leírtak szerint alakulnak, azzal, hogy az exportértékesítés adómentességének fenti feltételeit is teljesítenie kell. Ezek a feltételek nem teljesíthetők ugyanakkor, ha a termék nem hagyja el a közösség területét (Németországba kerül kiszállításra), ebben az esetben a magyar adóalany olaszországi értékesítése csak akkor adómentes, ha teljesülnek a közösségi adómentes értékesítés feltételei, azaz a svájci adóalany közösségi adószámmal is rendelkezik, tekintettel arra, hogy az áfatörvény 89. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése igazoltan belföldön kívülre, de a közösség területére, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, feltéve, hogy:

a) az egy másik, adóalanyi minőségében nem belföldön, hanem a közösség más tagállamában eljáró adóalanynak vagy a közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek történik, és

b) az az adóalany vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy, akinek (amelynek) részére az értékesítés történik, adószámmal rendelkezik a közösség más tagállamában, és ezt az adószámot közölte az értékesítővel.

2.) Ha a kérdéses magyar adóalany nem kér olasz adószámot, akkor az olasz társaság értékesítése lesz az utolsó, közösség területén belül teljesített termékértékesítés, tehát erre értelmezhető az exportértékesítés adómentessége, feltéve, hogy ennek feltételei teljesülnek. A magyar adóalany ebben az esetben egy közösség területén kívül eső (svájci) termékértékesítést hajt végre.

Ha a rendeltetési hely mégsem Svájc, hanem Németország, akkor az olasz partner értékesítése lehet adómentes közösségi termékértékesítés jogcímén (mivel a magyar adóalany rendelkezik közösségi adószámmal, és a kiszállítás másik tagállamba történik), a magyar adóalany pedig egy német áfás termékértékesítést hajt végre – ennek megfelelően be kell jelentkeznie Németországban. Ha esetleg a svájci társaság rendelkezik német adószámmal, akkor a magyar adózó németországi bejelentkezése és adókötelezettsége elkerülhető a háromszögügyletre vonatkozó egyszerűsítés alapján.