A konferenciát dr. Trócsányi László a Magyar Jogász Egylet (MJE) elnöke nyitotta meg, aki azt hangsúlyozta, hogy „Az uniós jog a nemzeti rendszereken, a nemzeti alkotmányokon alapszik. Fontos tehát leszögezni, hogy nemzeti jog és jogrendszer létezik uniós jog nélkül, de fordítva ez nem igaz.”

Dr. Sulyok Tamás által felvetett kérdések: „Vajon miért is olyan fontos az alkotmányos identitás az Európai Unióban? Miért hangsúlyozunk egy nehezen meghatározható fogalmat, amely sok esetben talán konkrétabb jogintézményekkel is helyettesíthető lenne?” Az Alkotmánybíróság elnöke ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a kérdés megválaszolásához nagyon fontos látni az Európai Unió lényegét, a sokféleséget. Hiszen a közösségben 28 sui generis jogrendszert kell összeegyeztetni: a 27 tagállami jogrendszert és magát az Európai Unió által alkotott jogrendet. Az alkotmányos identitás gyakorlatilag az egység a sokféleségben elvének alkotmányjogi megfelelője - mondotta.

Az Alkotmánybíróság elnöke kitért arra is, hogy az Unió és a tagállamok közötti viszony nem lehet konfrontatív. Mint elmondta: „Az Alkotmánybíróság mindig is nagy hangsúlyt fektetett az európai alkotmányos párbeszédre, és ez a jövőben sem lehet másként. Az esetleges konfliktusokat a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd útján kell elsősorban feloldani, különös tekintettel az Európai Unió Bírósága és a tagállami alkotmánybíróságok közötti kapcsolatra.”

Dr. Sulyok Tamás összegzésképpen úgy fogalmazott: „A tagállami alkotmánybíróságoknak funkciójukból fakadó kötelezettségük, hogy megóvják a tagállamok alkotmányos berendezkedéseinek egyediségét jelentő értékeket, intézményeket, jogelveket, vagyis lényegében az alkotmányos identitást.”