A Pályakezdő jogász díjat a jelentkezők pályázat útján nyerhetik el, az egyes pályázatok zsűri által történt elbírálását követően. A pályázatok elbírálása során 5 pályázó részesülhet pénz és tárgynyereményben. A pályázat keretösszege 1 000 000 Ft.

Pályázati feltételek

Pályázhat a „Pályakezdő jogász díjra” 36. életévét be nem töltött kamarai jogi előadó és kamarai jogtanácsos. A pályázathoz egy rövid szakmai életutat, eddig elért szakmai eredményeket, publikációkat is bemutató rövid önéletrajzot kell készíteni (publikációnál elegendő a megjelenési hivatkozások megjelölése). Ehhez az önéletrajzhoz csatolni kell egy rövid munkáltatói vagy vezető kamarai jogtanácsosi ajánláson alapuló ajánlást ahol a kamarai jogi előadó, vagy kamarai jogtanácsos ajánlója kifejti, hogy miért tartja díjazásra érdemesnek és kiemelkedőnek a pályakezdő munkásságát. Az önéletrajz és az ajánlás kötelező pályázati elemek.

A díj és a pályázat célja az is, hogy a kiemelkedő munka mellett a kiemelkedő szakmai szellemi teljesítményt is díjazza opcionálisan, ezért Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat lehetőséget kínál arra is, hogy a kötelező pályázati elemeken felül minden pályázó egy általa választott témában egy rövid pályaművet készíthet és nyújthat be. A pályamű készítése nem feltétele a pályázaton történő indulásnak.

Pályaműveket az alábbi témák valamelyikében várnak

  • közigazgatási jogi kérdések
  • polgári és polgári eljárásjogi jog kérdések
  • társasági jogi jogkérdések
  • 2019. évi pályázat kiemelet témája: fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás témaköre

A pályamű formai, tartalmi követelményei

  • A pályaművek maximális terjedelme 1szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
  • A pályaművek szövegét (doc) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
  • A pályaművekhez tartalomjegyzék, irodalomjegyzék csatolandó (internetes forrás esetén link megjelölés) lábjegyzet használható.

A pályázat benyújtásánk határideje, helye

A pályázatokat az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 2019. október 25. napjáig várja e-mailen a jogtanacsos@muknet.hu címre.

A pályázat mellékletei

A pályázathoz mellékelni kell (doc vagy pdf) fájlformátumban

  • szakmai önéletrajzot és munkáltatói vagy vezető jogtanácsosi ajánlást (az önéletrajznak tartalmaznia kell e-mailes és telefonos elérhetőséget is, mind a pályázó, mind az ajánló részéről),
  • amennyiben pályaművet is készít a pályázó úgy a pályaművet a megjelölt kritériumok szerint.

Elbírálás, értesítés, díjátadás

A beérkezett pályázatokat neves zsűri fogja elbírálni, kibővített, zárt Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozati ülés keretében 2019. novemberében.

A díjazottokat és pályázókat a díjátadóról e-mail útján kapnak értesítést.

A díjátadó várható időpontja 2019. november 25. -december 6. között.

További információt itt lehet kérni: jogtanacsos@muknet.hu