Dr. Kéri Ádám

Az Adózóna olvasójának kérdése részletesen így hangzik: „szeretném megtudni, hogy szabályosan jár-e el a munkaadó akkor, amikor a munkavállaló távollétekor az e-mailjeit átirányítják másik kollégának, előzetes tájékoztatás nélkül. A másik kérdésem az, hogy ha már visszajött a munkavállaló és kiderül számára, hogy az e-mailjeit továbbra is olvassa a másik kolléga, és nem csak olvassa, hanem nyomtat is ki belőle anyagot, ez megalapozhatja a munkavállalói azonnali hatályú felmondást?”

A fenti kérdésekre dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő válaszolt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) gyakorlata alapján a munkavállaló ellenőrzésére kizárólag a munkavállaló jelenlétében kerülhet sor.

Emellett azonban a munkavállaló helyettesítése céljából, nem ellenőrzési célzattal, az e-mailek kolléga által olvashatóak feltéve, hogy az adott, folyamatban lévő ügyek intézéséhez ez szükséges. Természetesen mindegyik esetben szükséges az adatkezelő munkáltató részéről egy előzetes tájékoztatás (eljárásrenddel együtt). A munkáltató tehát nem jogszerűen járt el, amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) az azonnali hatályú felmondás feltételeiként a következőket határozza meg:

78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

  • a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ezek a feltételek álláspontom szerint nem állnak fenn bár e tekintetben kialakult joggyakorlat nincsen. Nem javaslom az azonnali hatályú felmondás alkalmazását egyik félnek sem, mivel az a bíróságon nehezen védhető. Amennyiben pedig utólag jogellenesnek minősül a felmondás, a munkavállalónak kell kártérítést fizetni a munkáltató részére. Ez alapesetben a felmondási időre járó juttatása. Emellett nyilván a másik fél (és a saját) eljárási költségeit is viselnie szükséges.