Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke bemutatja a plénum előtt az Európa jövőjéről szóló Fehér Könyvet

Ha találgatnunk kellene, hogy mi járhatott a javaslat készítői fejében, a mi tippünk az - írja a magyarországi Civil Európa Hírlevél -, hogy a Bizottság megunta, hogy a tagállamok kormány- és államfői állandóan rájuk mutogattak és szóvá tették, hogy miért csinál vagy éppen nem csinál valamit a Bizottság. Ehelyett itt van most öt különböző terv, javaslat arra, hogy 2025-ig milyen irányt vegyen az EU. Döntsenek akkor a legokosabbak a Tanács ülésen.

De mi is az öt elképzelés?

1. Minden megy tovább

A 27 tagú EU ebben a forgatókönyvben mostani útját követi: jelenlegi reformprogramjának megvalósítására és továbbfejlesztésére koncentrál.

Mit jelent ez?

 • A 27 tagú EU továbbra is a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre és a beruházásokra összpontosít, ennek érdekében megerősíti az egységes piacot, és fokozza a digitális, a közlekedési és az energetikai infrastruktúrára irányuló beruházásokat.
 • Fokozatosan javul az egységes valuta működése.
 • Az EU további lépéseket tesz a pénzügyi felügyelet megerősítésére, az államháztartási fenntarthatóság biztosítására, valamint a reálgazdaságot finanszírozó tőkepiacok fejlesztésére.
 • A külső határok igazgatása elsősorban az egyes országok feladata, de az Európai Határ- és Parti Őrség műveleti támogatásának köszönhetően megerősödik az együttműködés.

2. Csakis az egységes piac

Ebben a forgatókönyvben a 27 tagú EU számos szakpolitikai területen nem tud megállapodásra jutni arról, hogy hogyan tegyen többet: erőfeszítéseit egyre inkább az egységes piac egyes fontos területeinek elmélyítésére összpontosítja.

Mit jelent ez?

 • A 27 tagú EU létjogosultságát elsősorban az egységes áru- és tőkepiac adja.
 • Komoly erőfeszítések irányulnak az EU szintű szabályozás csökkentésére, megmaradnak vagy nőnek a különbségek olyan területeken, mint a fogyasztóvédelem, a szociális normák és a környezetvédelmi előírások, az adóügy vagy az állami támogatások felhasználása.

3. Aki többet akar, többet tesz

Ebben a forgatókönyvben a 27 tagú EU ugyanúgy működik, mint napjainkban, de azok a tagállamok, amelyek közösen többet szeretnének tenni, egy vagy több célirányos koalícióba tömörülve együttműködésbe fognak a kérdéses területeken.

Mit jelent ez?

A tagállamok egy-egy új csoportja célirányos megállapodásokra jut arról, hogy jogi és költségvetési szempontból hogyan mélyítsék el együttműködésüket a kiválasztott területeken, így pl védelem; rendőri és hírszerző szervek közötti együttműködés megerősítése; szervezett bűnözés elleni megerősített harc; közös ügyészség felállítása, adózási szabályok nagyobb fokú összehangolása stb;

4. Kevesebbet hatékonyabban

Ebben a forgatókönyvben konszenzus alakul ki annak szükségességéről, hogy egyes prioritásokat jobb együtt kezelni: a 27 tagú EU úgy dönt, hogy figyelmét és korlátozott erőforrásait kevesebb területre összpontosítja.

Mit jelent ez?

 • A 27 tagú EU többet foglalkozik olyan területekkel, mint például az innováció, a kereskedelem, a biztonság, a migráció, a határigazgatás és a védelem.
 • A terrorizmussal összefüggő kérdésekről a rendőri és az igazságügyi hatóságok szisztematikus együttműködést folytatnak, amelyet a közös Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Ügynöksége segít elő.Az Európai Határ- és Parti Őrség teljes mértékben átveszi a külső határok igazgatását.
 • Ezzel párhuzamosan a 27 tagú EU már nem lép fel, illetve kevesebbet tesz olyan területeken, amelyekre úgy tekintenek, hogy azokon korlátozottabb hozzáadott értékkel rendelkezik vagy nem képes teljesíteni az ígéreteket. Ezek olyan területeket foglalnak magukban, mint a regionális fejlesztés, a közegészségügy, illetve a foglalkoztatási és szociálpolitikának az egységes piac működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó részei.

5. Sokkal többet együtt

Ebben a forgatókönyvben konszenzus alakul ki arról, hogy sem mai állapotában a 27 tagú EU, sem az európai országok önállóan nem rendelkeznek elég eszközzel a napi kihívások kezeléséhez: a tagállamok úgy döntenek, hogy minden területen több hatáskört és erőforrást osztanak meg és kiterjesztik a döntéshozatalt.

Mit jelent ez?

 • A nemzetközi színtéren Európa egységesen lép fel a kereskedelem területén, és a legtöbb nemzetközi fórumon egyetlen képviselővel rendelkezik. A nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról az Európai Parlament mondja ki a végső szót.
 • A 27 tagú EU-n belül nagy hangsúlyt fektetnek és törekednek az egységes piac befejezésére az energetika, a digitalizálás és a szolgáltatások területén.
 • Az innovációban és kutatásban végrehajtott közös beruházásoknak köszönhetően európai „Szilíciumvölgyek” jönnek létre, amelyben kockázati tőkebefektetők, induló vállalkozások, nagyvállalatok és kutatóközpontok klaszterjei működnek.
 • A teljes mértékben integrált tőkepiacok Unió- szerte segítik a pénzeszközök mobilizálását a kis- és középvállalkozások és az infrastrukturális nagyprojektek számára.
 • Szigorodik a pénzügyi szolgáltatások európai felügyelete.A Fehér Könyv kimondott célja tehát, hogy irányt adjon a változások előtt álló Európának és egyértelműen kimondja, vagy inkább kimondassa a tagállamok vezetőivel, hogy milyen Európát szeretnének az elkövetkező évtizedekben.

A teljes Fehér Könyv és az öt forgatókönyv ide kattintva olvasható.