Németh János 1933-ban született Újpesten.

1956-ban végzett az ELTE Jogi Karán summa cum laude fokozattal, majd rövid ügyvédjelölti időszakot követően a kar oktatója lett Beck Salamon és Nizsalovszky Endre professzorok mellett.

Az évtizedek során jogászhallgatók generációit tanította a Polgári Eljárásjogi Tanszéken, később annak tanszékvezető egyetemi tanára, majd az utóbbi másfél évtizedben professor emeritusa lett. Ösztöndíjas kutató volt a müncheni, majd a kölni egyetemen.

Több külföldi és nemzetközi szakmai társaság elnökségébe beválasztották, számos hazai és nemzetközi szakmai díj és magas állami kitüntetés birtokosa.

Egyetemi oktatói munkája mellett széles körben elismert ügyvédi és választottbírói tevékenységet folytatott.

1990-től az Országos Választási Bizottság elnöke volt. Ezt a tisztséget 1997-ig, alkotmánybíróvá történt megválasztásáig töltötte be. 1998-ban az Alkotmánybíróság elnöke lett, tisztségét 2003-ig, nyugállományba vonulásáig töltötte be.

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai és munkatársai Németh János személyében gyászolják a polgári eljárásjog nagy hírű professzorát, az Alkotmánybíróság volt elnökét és számos jelentős ügy előadó alkotmánybíróját.