Az eljárás írásbeli szakasza

Az útmutató felhívja a felek képviselőit, hogy a beadványaikban vagy írásbeli észrevételeikben teljes körűen tartsák tiszteletben az előzetes döntéshozatali eljárások esetében a kérdést előterjesztő bíróság vagy a Bíróság által, illetve a fellebbezések esetében a Törvényszék által biztosított névtelenséget, különben a névtelenség biztosítása érdekében már megtett valamely intézkedést megfosztják minden hatékony érvényesülésétől.

Ami konkrétan a Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket illeti, a felek részére összeállított új gyakorlati útmutató felidézi egyrészt a fellebbezések sajátos jellegét, amelyek jogi kérdésekre korlátozódnak, és amelyekben főszabály szerint nem szerepelhetnek titkos vagy bizalmas adatok, másrészt pedig azt, hogy a fellebbezéshez előzetes megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelmet kell mellékelni abban az esetben, ha a fellebbezés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 58a. cikkének hatálya alá tartozik.

A jogforrás végül hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tartsák tiszteletben az eljárási iratokra vonatkozó alaki előírásokat, különösen azokat, amelyek a beadványok vagy az írásbeli észrevételek terjedelmére vonatkoznak; hangsúlyozza továbbá az ahhoz fűződő érdeket, hogy ezen iratokat szisztematikusan az e-Curia alkalmazáson keresztül továbbítsák, amely az így lebonyolított információcserék gyorsasága és biztonsága szempontjából a legjobb biztosítékokat nyújtja.

A benyújtott beadványok vagy észrevételek feldolgozásának, különösen pedig a Bíróság általi fordításuknak a megkönnyítése érdekében ugyanakkor az útmutató felhívja a feleket, hogy az e-Curián keresztül teljesített és hitelesnek minősülő megküldésen kívül a beadványok vagy észrevételek szerkeszthető változatát e-mailben juttassák el a következő címre: editableversions@curia.europa.eu.

Az eljárás szóbeli szakasza

Az eljárás szóbeli szakaszát illetően a Bíróság pontosítja a tárgyalás tartását meghatározó kritériumokat és a tárgyalás célját.

Az útmutató azzal kapcsolatban is konkrét iránymutatásokat ad a meghatalmazottaknak és ügyvédeknek, hogy a tárgyalás előtt milyen intézkedéseket tegyenek a tárgyalás optimális lebonyolításának biztosítása érdekében, különösen abban az esetben, ha valamelyik fél vagy a képviselőinek valamelyike fogyatékkal él vagy csökkent mozgásképességű. Másfelől az útmutató további pontosításokkal szolgál a szóbeli előadások nyelvét illetően.

A Bíróság végül felidézi azt a többnyelvű kontextust, amely a működésének hátterét képezi, és emlékeztet mindazon gyakorlati intézkedésekre, amelyeket a meghatalmazottak és az ügyvédek annak érdekében tehetnek, hogy elősegítsék a tárgyalások megfelelő lebonyolítását, különösen pedig biztosítsák, hogy a felszólalásaikat e tárgyalás valamennyi résztvevője érteni fogja.