dr. Radics Zsuzsanna

Az Adózóna olvasója a következőt kérdéseket tette fel: a cég gyakornokként szeretne alkalmazni nappali tagozatos egyetemi hallgatót. Munkaviszony jellegű-e a foglalkoztatás, a T1041-es vagy másik nyomtatványon kell-e bejelenteni? Hogyan kell kezelni a bejelentésen a munkaidőt, tekintettel arra, hogy hat hétnél rövidebb időtartam esetén (hivatalosan) ingyenes is lehet a munkavégzés? Adó, járulék szempontjából miként kezelendő a juttatás (különös tekintettel a járulékminimumra)?

Válaszában dr. Radics Zsuzsanna jogász, tb-szakértő kifejtette:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján az egyetemi hallgató kétféle hallgatói munkaszerződés keretében végezhet munkát az alábbiak szerint:

A duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen. Ez esetben a hallgatót díjazás illetheti meg, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés ideje alatt díjazás jár neki, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 65 százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti. Ugyanakkor a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.

  Ez a foglalkoztatás nem hoz létre biztosítási jogviszonyt, így nem kell bejelenteni a T1041-es nyomtatványon, és ezáltal társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetni. A szochotörvény alapján a kifizetőnek szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége sem keletkezik. A minimálbért meghaladó rész után csak 15 százalék szja-előleget kell fizetni.

  Ebben a foglalkoztatásban a hallgatót megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére.

  A képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben is sor kerülhet hallgatói munkaszerződés alapján történő munkavégzésre.

  Ez a foglalkoztatás biztosítási jogviszonyt hoz létre, így be kell jelenteni a T1041-es nyomtatványon. A fenti hallgatói munkaszerződésnél a munkaviszonyhoz hasonlóan kell a közterheket megfizetni.

  Ebben a foglalkoztatásban a hallgatót is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére.

  Címfotó: illusztráció