Korábban részletesen is foglalkoztak már a termőföldek öröklésének témájával , így azzal is, hogy végrendeleti öröklés esetén a tulajdonszerzésnek feltétele a hatósági jóváhagyás, amennyiben a végrendeleti örökös nem lehetne az örökhagyó törvényes örököse - hívja fel a figyelmet az Ecovis Hungary Legal.

Az Alkotmánybíróság – friss határozatában közzétett - álláspontja szerint alaptörvény-ellenes, hogy a jogalkotó nem gondoskodott olyan szabály megalkotásáról, amely a végintézkedésen alapuló tulajdonszerzés (végrendeleti öröklés) jóváhagyásának megtagadása esetére, a végrendeleti örökös részére „megváltást” (kompenzációt) állapít meg , amennyiben a törvényes öröklés rendjén az állam örököl.

A Ptk. szabályai szerint a Magyar Állam „szükségképpeni” örökös, tehát csak más örökös hiányában válik örökössé.

A gyakorlatban tehát megváltásra csak akkor lesz (a jogszabály módosítását követően) jogosult a hoppon maradt végrendeleti örökös , ha a Ptk. szabályai szerint ténylegesen nincs törvényes örökös, így a Magyar Állam örököl.

Ha a hatóság nem hagyja jóvá a végrendeleti örökös tulajdonszerzését, de egyébként van törvényes örökös (a Magyar Államon kívül), úgy a végrendeleti örökös továbbra sem támaszthat igényt a törvényes örökössel szemben a végrendelet rendelkezései alapján, így kompenzációra nem válik majd jogosulttá.