A pandémia az ügyvédi hivatásrendet sem hagyta érintetlenül – hangsúlyozta a MÜK elnöke az Inforádió Paragrafus című, február 4-i műsorában. S amit nem szabad elfelejteni, hogy még koránt sincs vége ennek a különleges helyzetnek, továbbá: a hivatásrend jól felfogott érdeke, hogy nézzen szembe a változásokkal és már most készüljön arra, hogy levonja a szükséges következtetéseket a jövőre nézve.

Ami tegnap még bevett gyakorlat volt, holnap már a multé, helyette új megoldásokat kell keresni – mondta dr. Bánáti János.

A változások között mindenek előtt azokat a technikai, főleg informatikai megoldásokat értette, amelyek az elmúlt évben szinte egyik hónapról a másikra elöntötték az igazságszolgáltatás teljes adminisztrációs rendszerét, s amelyeknek a lényege a személyes jelenlét kikapcsolása az eljárásokból. Amennyire csak lehetséges. Ez rengeteg fejfájást okozott az a bíróságokon, az ügyvédek körében is egyaránt. Gyakorta – a határidők szorításába kényszerített IT-fejlesztések kiforratlansága miatt is, sokszor keletkezett gond az ügymenetben is.

Már maga a digitális ügyintézésre való rapid átállás is sok nehézséget okozott, főleg annak az ügyvédgenerációnak a körében, amelynek tagjai tapasztalatai, ismeretei révén az ügyvédi hivatásrend megbecsült reprezentánsai és művelői, ugyanakkor informatikai ismereteik hiányosságai révén rendkívül hátrányos helyzetbe kerültek.

Az elnök sok egyéb mellett kitért arra is, hogy

a vírusjárvány, mivel az ahhoz kapcsolódó intézkedések a minimumra redukálták a személyes kapcsolattartás lehetőségét is, komoly ügycsökkenést, így egzisztenciális, anyagi hátrányt is okoztak sok ügyvédnek.

Ezt részben a MÜK igyekezett ellensúlyozni azzal, hogy ideiglenes tagdíjcsökkentést vezetett be a múlt év során s egyéb kedvezményekkel igyekezett segítségére sietni a szorult helyzetbe került tagságnak, például a kötelező ügyvédi továbbképzés terén is.

A víriusjárvány hatásait elemezve az egyik fontos következtetés, amit alaposan át kell majd gondolni – mondotta egyebek között dr. Bánáti János – az az, hogy

tudomásul kell venni: ha hirtelen is tört be az ügyvédség életébe, munkavégzésének gyakorlatába az „új technika”, ennek sok vonzata a vírusjárvány remélhető elmúlásával is „velünk marad”, mivel sok tekintetben kétségtelenül hasznos, felgyorsítja az ügyintézést, rendszerezhetőbbek, visszakereshetőbbek lesznek az ügymenetben keletkezett dokumentumok.

Erre fel kell készülnie a Magyra Ügyvédi Kamarának országos vonatkozásban, és a területi (megyei) ügyvédi kamaráknak, lokálisan is.

Ugyanakkor – hangsúlyozta –

az igazságszolgáltatás, benne az ügyvédi munka természetéből fakadóan semmiképpen nem engedhető meg az, hogy az ügyvéd-ügyfél kapcsolatban, valamint a bírósági tárgyalásokon, főként ami a büntető ügyeket illeti, elsorvadjon a sok tekintetben akár az ügy végkimetelére is hatást gyakorló személyes kapcsolat, jelenlét.

A rádiós interjú teljes egészében ide kattintva hallgatható meg.