A Kúria épületében február 4-én megtartott találkozón dr. Oltai Judit, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke és dr. Hajnal Péter, a Közigazgatási bírák Egyesületének elnöke, valamint a két szervezet delegációjaként a megbeszélésen résztvevő dr. Sperka Kálmán és Müllerné dr. Hradszky Erzsébet tájékoztatták a rapportőröket a törvény főbb – a vizsgált kérdésekkel összefüggő – rendelkezéseiről, majd válaszoltak a Bizottság tagjainak kérdéseire.

Mint írták: a két egyesület elnöke egyaránt kijelentette, hogy az új közigazgatási bíróság létrehozása önmagában nem jelent veszélyt a bírói függetlenségre, azonban a törvény egyes rendelkezései és a hatályba lépéséhez kapcsolódó átmeneti szabályok nem biztosítják a jelenlegi közigazgatási bírói kar érdekeinek maradéktalan érvényre juttatását. Kifejtették a jelenlegi bírói illetmény tarthatatlanságával, továbbá a törvényben szabályozott Országos Közigazgatási Bírói Tanács összetételében a bírói, vezetői pályázatok bírálatánál a bírói túlsúly szükségességével kapcsolatos álláspontjukat is.

A MABIE elnöke hangsúlyozta azt is, hogy a közigazgatási bírói rendszer kapcsán választás előtt álló bírák a pályájukat meghatározó döntés meghozatalkor még nem lesznek ismeretében a pályaívüket, javadalmazásukat és a szervezet várható személyi összetételét meghatározó alapvető információknak, így a jövőképük bizonytalanná válhat.

Reményét fejezte ki, hogy a MABIE és az Igazságügyi Minisztérium között 2019. január 31-én megkötött stratégiai partnerségi megállapodás a vizsgált törvénnyel összefüggő további jogszabályok megalkotásában való részvétel útján a bírák érdekeinek érvényre juttatására kedvező hatással lehet.