1942-ben született, 1967-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetemen Szegeden, majd ettől az évtől ügyvédjelölt volt a Békéscsabai Ügyvédi Kamarában.

1969-ben tette le az ügyvédi szakvizsgát, ügyvédi bejegyzésére a Mezőkovácsházi ÜMK-hoz 1970-ben került sor. Ugyanebben az évben a kamara elnöksége már póttagjává választotta. A következő ciklustól kezdve a kamara fegyelmi megbízotti teendőit látta el több cikluson keresztül, majd a fegyelmi bizottság tagjává választották a kollégák, hatodik választási ciklusában látta el a Békés Megyei Ügyvédi Kamata fegyelmi bizottság elnöki feladatait.

Szakmai érdeklődése elsősorban a polgári jog területére esett. Ügyvédi felkészültsége kifogástalan volt, a hivatás gyakorlati ismereteit korán elsajátította, mindig naprakész volt. Az ügyvédi közélet kiemelkedő alakja volt, négy éven keresztül másodfokú fegyelmi tanács tagja, három cikluson át pedig a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének a tagja volt. Szakmai tapasztalatát a kamara ügyvédjelöltjeinek oktatásában is kamatoztatta, az elmúlt évtizedekben hét ügyvédjelöltet vezetett be az ügyvédi pályára. 2019-ben megkapta a „Kiváló ügyvédi munkáért” kitüntetést, amelyre joggal volt büszke. 2020. november 18-án töltötte be 78. életévét. A visszavonulás gondolatával néha eljátszott, de soha nem gondolta komolyan, hogy abbahagyja az ügyvédkedést. Ez volt az élete. Mindig derülátó volt. Ő volt az egyik utolsó „nagy öreg”, aki méltó példaképként szolgálhat a mai generációnak - emlékezik róla a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Legeza László.

Dr. Dévényi Géza temetése 2020.december 21-én 11 órakor lesz, a gyulai Szentháromság temetőben.

A temetésre szűk családi körben kerül sor. tekintettel a jelenlegi járványügyi szabályokra, ezért a család külön kérése, hogy kollégái, barátai, ismerősei a temetésen való személyes részvételt mellőzzék.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara dr. Dévényi Gézát saját halottjának tekinti.