Egy magyar férfit Ausztriában betöréses lopás miatt 4 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítéltek. De, kinek kell állnia a büntetőítélet magyarra való lefordításának a költségeit? A magyar államnak vagy az elítéltnek? A Budapest Környéki Törvényszék ezzel a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, amelynek főtanácsnoka, Yves Bot (képünkön) arra a következtetésre jutott, hogy az elítélt jelen esetben nem kötelezhető a büntetőítélet lefordítási költségeinek a megtérítésére - – tájékoztatott a BruxInfo.

Ennélfogva a főtanácsnok szerint a más uniós tagállamokban hozott büntetőítéletek elismerésére vonatkozó magyarországi szabályozás ellentétes az uniós joggal. A főtanácsnoki vélemény nem kötelezi a Bíróságot, a bírák most kezdik meg az úgynevezett Balogh ügyben a tanácskozást.

Az Ausztriában szabadságvesztésre ítélt magyar férfi ítéletét az osztrák bíróság megküldte Magyarországnak.

A magyar jog szerint a külföldi büntetőítéletnek a hazai bűnügyi nyilvántartásba vételére csak az ítélet magyarországi elismerésével kerülhet sor, amihez viszont szükséges az ítélet magyar nyelvre történő lefordítása. Miután az osztrák bíróság ítélete német nyelvű, azt az elismerésre irányuló eljárás céljából le kell fordítani magyarra. Ezzel összefüggésben az említett eljárás lefolytatását végző Budapest Környéki Törvényszéknek az a kérdése merült fel, hogy a magyar államnak vagy az elítéltnek kell-e állnia az ítélet lefordításának költségeit.

Indítványában a főtanácsnok megállapítja, hogy az uniós kerethatározatból, illetve határozatból az következik, hogy valamely külföldi ítéletnek a magyar bűnügyi nyilvántartásba vételére nem az elismerésre irányuló, a magyar jog szerinti eljárás keretében kell sort keríteni, hanem az ítéletre vonatkozó legfontosabb információknak közvetlenül az ítélethozatal szerinti tagállam által az ECRIS keretében történő továbbítása alapján.

Főszabály szerint az ítélet továbbítása tehát nem szükséges, ugyanígy annak lefordítása sem, az ezzel ellentétes követelményeket felállító magyar szabályozás pedig nem egyeztethető össze az ECRIS működési mechanizmusával.

Mindezekből a főtanácsnok szerint az következik, hogy az elítélt nem kötelezhető a kérdéses osztrák büntetőítélet lefordításával kapcsolatban felmerülő költségek viselésére.

Portré foto: bloomberg.com