Január 1-jén nyolc „semmisségi ügy” volt folyamatban, október közepéig további nyolc indítványt nyújtott be a Legfőbb Ügyész, így öt ügy elbírálása folyamatban van – közölte a Kúria.

A 2000. évi CXXX. törvényt módosító 2016. évi LVI. törvény adott lehetőséget arra, hogy a Legfőbb Ügyész a Kúria eljárását indítványozza a semmisségi igazolás kiadása iránt. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorló elítéléséket a törvény nem ismeri el ítéletnek.

Végzéseinek indokolásában a Kúriar ámutatott, a semmisség igazolásának jelentősen nagyobb a súlya, mint a törvényességi óvásnak, amelyre a korábbi semmisségi törvények adtak lehetőséget. A semmisség igazolásával erkölcsi és jogi elégtétel is megvalósul.