Kiemelte, a legfőbb bírói fórum hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot, a régi kúriai hagyományokra is támaszkodva megteremtette az igazságszolgáltatás és ítélkezés 21. századi alapjait.

Egy korábbi konferencián elmondott expozéját felelevenítve kiemelte, a bírósági eljárás nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a jogállamiság fontos garanciája. Ezt szem előtt tartva rávilágított, hogy a Kúria különösen törekszik arra, hogy ne csak ítélkezését végezze a nyilvánosság előtt, de a jogegység biztosítása terén tett lépések is minél szélesebb körben ismertek legyenek.

Korábban az Új szabályok alkalmazásának évének nevezte dr. Darák Péter a 2018-as esztendőt. Ennek kapcsán elmondta, az új szabályok alkalmazásának első évében a legfőbb bírói fórum megkezdte az új jogintézmény, a felülvizsgálati eljárás engedélyezése egységes gyakorlatának kialakítását.

A 2018-as, a bírósági struktúrát érintő változtatási tervekről szólva rámutatott, az év másik jelentős eseménye a közigazgatási bíráskodás szervezeti reformjára vonatkozó jogalkotói elképzelések jogszabályokba történő átültetése volt. Miután a jogalkotó később a szervezetileg elkülönített közigazgatási rendszer kiépítését elvetette, a Kúria joga és kötelessége maradt a közigazgatási felsőbírósági feladatok magas színvonalon történő ellátása.

A Kúria elnökének felszólalása itt hallgatható meg: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/sajto/ogy_20200506.mp3.

Dr. Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi bizottságnak elnöke ajánlotta a beszámoló elfogadását. Vezérszónoki és képviselői hozzászólásokat követően a Kúria elnöke megköszönte az elhangzott értékeléseket és véleményeket.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke zárszavában kijelentette: fenntartja azt a nézetét, hogy "a véleménynyilvánításnak a bíró személyénél meg kell állnia". Bár az elmúlt években sokkal határozottabban és rövid időn belül reagáltak, amikor közszereplők véleményt fogalmaztak meg bírákról, bíróságokról, ez a fellépés nem volt hatékony, nem tudta "lebeszélni a közszereplőket arról, hogy a bíróság munkájáról politikai véleményeket fogalmazzanak meg", és úgy tűnik, a közbeszédkultúra ebbe az irányba változik - mondta.

Közölte: a Kúriának fontos szerepe van az állam stabilitásának megőrzésében, fenntartásában, és ezt csak úgy teheti meg, ha a tevékenységét közbizalom övezi, amelynek erősödését viszont nem szolgálja, ha közszereplők kritikákat fogalmaznak meg a bírókkal szemben.

A devizahitelesek ügyéről kifejtette: a Kúria tevékenysége ebben a vonatkozásban folyamatos, az elmúlt években sokat foglalkoztak ezzel. Összetett eszközrendszerrel igyekeznek kezelni a problémákat, és a Kúria gazdasági szakága az elmúlt hónapokban is több döntést hozott ilyen ügyekben - emlékeztetett. Hozzátette: a Kúria folytatja az egyedi szerződések vizsgálatát és minden jogorvoslati kérelmet elbírál.

Dr. Darák Péter kitért rá: a Kúria jelenlegi épületében olyan zsúfoltság van, amely nem fenntartható, és remélhetőleg a költözés ezen nagy mértékben segít. A költözést illetően nem presztízsszempontok vezérlik a Kúriát, hanem az, hogy a munkatársak elhelyezése nem megoldott a jelenlegi épületben - magyarázta.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről itt érhető el.