Az október 26-án megtartottonline tanácskozáson dr. Darák Péter „A hozzáadottértékadó gyakorlata az európai és nemzeti adójog kölcsönhatásában” címmel tartott előadást – tudatta a Kúria Sajtótitkársága.

Kiemelte, a bíróságok egy 1992 óta fennálló európai uniós jogalkotói késedelmet és mulasztást küszöbölnek ki jogértelmezéseikkel, amelynek következtében kiemelt szerepük van az egyedi ügyekben született hazai és európai uniós ítéleteknek.

Jogesteket ismertetve rámutatott, az Európai Unió Bírósága több határozatában kimondta, az uniós hozzáértékadó szabályok kiegészítendők a magyar adótörvényekkel.

A legfőbb bírói fórum vezetője rávilágított, a bíróságok a Héa-val kapcsolatos ügyekben összetett jogértelmezési feladatot látnak el, mindazonáltal megvalósul egyfajta dinamikus párbeszéd a bíróságok és az adóhatóság között. Ugyanakkor két kérdésben – az elvárható adózói magatartás, illetve az adósemlegesség és az adóelkerülés elleni közdelem viszonyrendszere – a joggyakorlatnak még megnyugtató válaszokat kell találni – tette hozzá.