A tájékoztató tartalma

A Kormány 80/2021. (II. 22.) rendelete (1. §-ának 17. pontja értelmében) a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A meghosszabbított hatályú kormányrendelet a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet (2. § (2) bekezdése és 3. §-a) alapján 2021. május 23-án hatályát veszti.

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szövege megegyezik a tavaszi veszélyhelyzet idején hatályba léptetett, a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet (hatálytalan 2020. VI.18-tól) szövegével.

Az adatvédelmi érintetti jogok gyakorlását sem a GDPR, sem a bűnügyi irányelv (a személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelése) esetében e jogszabály már nem érinti.

Fontosabb tudnivalók

  • A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, illetve az olyan formában teljesíthető, amely nem jár az adatigénylő személyes megjelenésével.
  • Ha valószínűsíthető, hogy az igény 15 napon belül történő teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, akkor az adatigénylés teljesítési határideje 45 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
  • A 45 napos határidő egy alkalommal további 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a 45. napon belüli teljesítése továbbra is veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását. Erről az igénylőt az első 45 nap leteltét megelőzően kell tájékoztatni.
  • A költségtérítés megállapítása és megfizetése esetén az adatigénylést 45 napon belül kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek a 15 napon belül való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

Ebben az esetben az arról való tájékoztatást, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, illetve a másolatkészítést nem igénylő módon történő teljesítés lehetőségéről: az igénylőt az igény beérkezését követő 45 napon belül kell az adatigénylő részére megadni.

  • Az említett esetekben az Infotv. 31. § (1) bekezdésében szereplő bírósági jogorvoslat benyújtásának határideje is módosul (45+45 nap).
  • A fentiekben ismertetett rendelkezéseket a Korm. rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.