Az egyre súlyosbodó Covid-19 járványra figyelemmel a konferencián személyes részvételre nincs lehetőség, ehelyett a rendezvény teljes tartamában, magas minőségben élőben követhető lesz a Kúria YouTube csatornáján.

A rendhagyó szakmai tanácskozást tavaly októberben szervezte meg első alkalommal a legfőbb bírói fórum. A rendezvényt követően könyv is megjelent, illetve videófilmek készültek az előadásokból.

Akkor ezekre a kérdésekre keresték a választ: Milyen a viszonyrendszer az erkölcs és a jog között? Mi rejlik a jog mögött? Miben érhető tetten a jog erkölcsi alapállása?

A bírói gyakorlat mintha szégyenlősen közelítene az erkölcsi kérdésekhez – mondta köszöntőjében a a tanácskozást kezdeményező Kúria elnöke. Dr. Darák Péter kúriai bírói döntéseket elemezve kifejtette, a bírói gyakorlat megpróbálja háttérszabályként alkalmazni a jó erkölcsbe ütközés előírásait. Ugyanakkor azt is látni, hogy szinte minden jogterületen találkozunk olyan döntésekkel, amelyek erkölcsi alapokra hivatkoznak. A legfőbb bírói fórum vezetője felvetette, hogy az alapvető erkölcs és a jog viszonyával összefüggő kérdésekre a joggyakorlat nem ad egyértelmű választ, mintha az erkölcsi megfontolásokat csak kiegészítő jelleggel alkalmazná. Emiatt szervezte meg a Kúria a konferenciát.

A konferenciasorozat idei, második állomásának célja jogászok és teológusok további eszmecseréje az erkölcsi tartalommal bíró jogi fogalmakról.

A konferencia – amelynek előadói kiváló teológusok és elismert jogtudósok, valamint gyakorló jogászok – ez évben is három szekcióból épül fel:

  • az első szekció erkölcs és jog kapcsolatának elméleti alapjait járja körül,
  • a második a jogalkotás és az erkölcs viszonyát,
  • a harmadik a jogalkalmazás és az erkölcs kapcsolatát vizsgálja.

Minden blokkban egy-egy jogász, illetve teológus fejti ki véleményét.

Az idei konferencia előadói:

  • Dr. Darák Péter – a Kúria elnöke
  • Dr. Erdő Péter – bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
  • Prof. Dr. Harmathy Attila – az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának professor emeritusa, az MTA köztestületi tagja
  • Prof. Dr. Fazakas Sándor – a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára
  • Dr. Sulyok Tamás – az Alkotmánybíróság elnöke
  • Köves Slomó – az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija
  • Dr. Czine Ágnes – az Alkotmánybíróság tagja, címzetes egyetemi tanár