Laura Codruţa Kövesit

Az Európai Ügyészség az Unió független szerve, amely felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények (például: csalás, korrupció, határokon átnyúló, 10 millió euró összeget meghaladó héacsalás) elkövetőivel szembeni nyomozás és vádhatósági eljárás lefolytatásáért, valamint e személyek bíróság elé állításáért. E célból az Európai Ügyészség nyomozásokat folytat és eljárási cselekményeket végez, valamint ellátja az ügyészi feladatokat a tagállamok illetékes bíróságain.

Mint ismeretes az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2019. október 16-án közös megegyezéssel Laura Codruţa Kövesit nevezte ki az Európai Ügyészség első európai főügyészévé. 2020. július 27-i határozatával Európai Unió Tanácsa pedig kinevezte az Európai Ügyészség első európai ügyészeit is.

Az Európai Ügyészség tevékenységének ünnepélyes keretek között történő, hivatalos megkezdése alkalmából beiktató ülést tartottak szeptember 28-án, az Európai Unió Bíróságán. E beiktató ülés során az Európai Ügyészség európai főügyésze és európai ügyészei ünnepélyes kötelezettségvállalást tettek a hivatalukból eredő kötelezettségek tiszteletben tartására – tudatta sajtóközleményében az Európai Unió Bírósága.

Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke és Laura Codruţa Kövesi ebből az alkalomból beszédet tartott. Laura Codruţa Kövesi (RO), Frédéric Baab (FR), Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (SI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Daniëlle Goudriaan (NL), José Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krušna (LT), Tamara Laptoš (HR), Katerina Loizou (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocký (SK), Andrés Ritter (DE), Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE) és Dimitrios Zimianitis (EL) a következő szövegű ünnepélyes kötelezettségvállalást tették:

Koen Lenaerts
„Ünnepélyesen kötelezettséget vállalok arra, hogy feladataimat teljes mértékben függetlenül, az Unió egészének érdekében eljárva látom el; nem kérek és nem fogadok el utasításokat az Európai Ügyészségen kívüli személytől vagy szervezettől. Kötelezettséget vállalok ezenkívül arra, hogy tiszteletben tartom a titoktartási kötelezettséget az Európai Ügyészség birtokában lévő valamennyi információt illetően”.

Az Európai Ügyészség székhelye Luxembourgban van.

Jelenleg 22 tagállam vesz részt e megerősített együttműködésben (Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Finnország).

A magyar legfőbb ügyész álláspontja: az EU falova

Dr. Polt Péter egy tavalyi szakmai fórumon - miután a jogállam definícióját történeti szempontból, annak az EU ás a tagállamok közötti összefüggéseit elemezte - azon véleményének adott hangot, hogy az új szervezet, az Európai ügyészség felállítása sérti az Európai Uniónak a kölcsönös bizalomról valamint a szubszidiaritásról és a nemzeti szuverenitásról szóló alapelveit, így alapvetően magának a jogállamiságnak az elvét is.Az egyes tagállamok ügyészei által alakított kollégiumi rendszer helyett, amelybe kollégiumban az egyes ügyészek államaikat képviselték volna, az Európai ügyészség elképzelése egy trójai faló, mert e rendszerben az egyes államok küldöttei immáron az EU-t képviselnék saját tagállamaikkal szemben. Íly módon alapjaiban sérülnek a bizalmi rendszer és a nemzeti szuverenitás elve is.

Dr. Polt Péter

Azt mondta, hogy szerinte "rendkívül bürokratikus és lassú rendszer körvonalai kezdenek kibontakozni, számomra riasztó az Európai ügyészség tervezett működése. Nagyon nehéz gyermekkora lesz az Európai Ügyészségnek".

Lehet, hogy ki fogja nőni ezeket a gyermekbetegségeket, lehet, hogy nem, de az kétségtelen, hogy a jelenlegi szakmai álláspontom szerint nemzeti keretek között az Európai Unió pénzügyi érdekeit a meglévő uniós intézmények segítségével jobban kezelhetők.

– vélekedett dr. Polt Péter.* * *

Az EU Ügyészséggel kapcsolatpos fontosabb korábbi közleményeink: