Roberta Metsola

Az Európai Parlament november 11-én 444 szavazattal, 48 ellenszavazat és 57 tartózkodás mellett elfogadott jelentésben a képviselők egy sor intézkedést javasolnak a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek (az ún. SLAPP-perek) ellen – számolt be a Napi.hu a testület közleményéről.

Ezek rendszerint olyan, gyakran teljesen megalapozatlan, komolytalan vagy eltúlzott és gyakran visszaélésszerű követeléseket megfogalmazó eljárások, amelyek leginkább újságírókat, civil szervezeteket fenyegetnek, céljuk pedig a célba vett személy megfélemlítése, szakmai hiteltelenítése és zaklatása, végső soron pedig az, hogy a bírósági eljárás révén zsarolják és hallgatásra kényszerítsék őket.

A jelenségről bár viszonylag kevés szó esik egyáltalán nem ritka. Egy az Európa Tanácshoz 2021-ben benyújtott jelentés megállapította, hogy az előző évben több országban is széles körben visszaéltek az újságírók elleni jogi eljárásokkal.

Az esetek a független máltai hírportáloktól kezdve, amelyeket különböző, gyakran Máltán kívüli üzletemberek pereltek be, a Magyarországon és Romániában a tartalom cenzúrázását végzésekkel és rágalmazási keresetekkel sikeresen végrehajtó magáncégekig, de a szlovák hatóságok által egy vallási témájú véleménycikk miatt egy újságíró ellen indított büntetőeljárásokig terjedtek.

Viszonylag gyakran folyamodnak - főleg a választásokhoz közeledve - politikai pártok, politikusok és állami tisztviselők a módszerhez, hogy rágalmazási pert indítanak, amelyről tudják, hogy elveszítik, azonban úgy kommunikálják ezeket, mintha valódi jogi eljárások lennének.

Az Európai Parlament állásfoglalása szerint a képviselőket aggasztja ezen perek hatása az unió értékeire, a belső piac és az igazságszolgáltatási rendszer működésére.

Az állásfoglalás kiemeli, hogy az alperes és felperes közti erőviszonyok rendszerint egyenlőtlenek, különösen a hatalom és a pénzügyi források terén. Ez pedig aláássa a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot.

A képviselők szerint a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek különösen aggályosak, ha azokat közvetlenül vagy közvetve állami költségvetésből finanszírozzák, és a független médiaorgánumokkal, a független újságírással és a civil társadalommal szembeni egyéb közvetett és közvetlen állami intézkedésekkel kombinálják.

Kifogásolják az EP-képviselők, hogy eddig még egyetlen tagállam sem próbálta meg korlátozni ezt az eljárástípust, ezért a Parlament felszólítja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot egy intézkedéscsomagra, amely jogszabályokat is magában foglalna.

A képviselők szerint ezek között az alábbiaknak kellene szerepelnie:

  • minimumkövetelményeket meghatározó uniós irányelv a stratégiai perek ellen, amelynek egyfelől tartalmaznia kellene az áldozatok védelmét, másfelől viszont meg kellene előznie és büntetnie kellene az ilyen perekkel való visszaélést;

  • a rágalmazási ügyekben az alperes szokásos tartózkodási helyén működő bíróságok alkalmazása, hogy a felperesek „rágalmazási turizmus" keretében ne választhassák ki a számukra legkedvezőbb fórumot;

  • a stratégiai perek bírósági keresetének korai elutasítására vonatkozó szabályok, így ezek a perek objektív kritériumok alapján gyorsan leállíthatók lesznek; a felperes legyen büntethető, ha nem tudja igazolni, hogy keresete miért nem visszaélésszerű;

  • közös minimális eljárási biztosítékok bevezetése a kombinált - azaz egyszerre büntető és polgári jogi - stratégiai perekkel szemben, és annak biztosítása, hogy rágalmazás, hamis vádaskodás és becsületsértés ne legyen felhasználható a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekre;

  • uniós alap a stratégiai perek áldozatai és családjaik támogatására és bírák és ügyvédek megfelelő képzésére.

„Legyen ez a jelentés az újságírók védelmét, az igazságot keresők megóvását, és a szólásszabadság és az információhoz való jog fenntartását szolgáló intézkedések kiindulópontja. A képviselőcsoportokon és szakbizottságokon átnyúló jelentés vízválasztó az újságírói társadalom visszaélésszerű perek ellen zajló harcában. Nincs helye az igazságszolgáltatással való visszaélésnek - ez az üzenete a mai döntésnek" - mondta Roberta Metsola (EPP, Málta) a Jogi Bizottságban a témáért felelős jelentéstevő a vitában.

Az Európai Bizottság október 4-én nyilvános konzultációt indított, amely az újságírók és jogvédők ellen indított visszaélésszerű perek felszámolását célzó kezdeményezéshez járul majd hozzá.