Korábbi vonatkozó közleményünk:

* * * * * * * * * *

Az új elnök alapelvei

A nagy múltú, országos szervezet, a Magyar Jogász Egylet élén az új elnök - miként azt megválasztása után a MJE tagjainak írott levelében megfogalmazta - komoly etikai elvek mentén fogja vezetői tevékenységét végezni:

  • elsőként -szegedi alma materének jelmondatát idézve -: "életünket adni az igazságért" - a hivatás felelősségét hangsúlyozva, a közbizalom elvárásainak nap mint nap megfelelve;
  • továbbá az egykori híres professzor, Vladár Gábor gondolatai nyomán: "a jog nem csak az ész, hanem a szív dolga is", azaz "a jog nem csupán rendszer, struktúra, hanem kultúra, ethosz, amely arra szolgál, hogy az emberek élete jobb legyen általa.;
  • a jog az emberért van, a jogász pedig a jogért - ez identitásunk alapköve".

A választás részletei

Az önálló jogi személyiséggel bíró 20 területi (megyei) jogászegyleti szervezet taglétszámarányosan delegál 130 küldöttet az Egylet legfőbb döntéshozó szevezetébe. A küldötteknek nincs kötött mandátuma, lelkiismeretük szerint szavaznak. Rajtuk kívül e testülenek tagja a mindenkori elnök, a főtitkár, a hivatásrendek delegáltjai és néhány, a Küldöttgyűlés által közvetlenül választott jogász - adta hírül internetes honlapján a Magyar Jogász Egylet.

A küldöttgyűlés a tisztségviselőket, így most az elnököt is titkos szavazással, közvetlenül választotta.

A pótválasztásra a korábbi elnök, dr. Sárközy Tamás professzor elhunyta miatt került sor.

Az új elnök megbizatása a többi tisztségviselőével együtt 2023 decemberével bezárólag tart.

A megválasztott elnöknek a tagsághoz intézett levele itt olvasható: Trócsányi László elnök köszöntő levele a Magyar Jogász Egylet tagjaihoz.

Az új elnök életrajza ide kattintva elolvasható: Trócsányi László életrajza