Dr. Égertz Andrea (képünkön) kifejtette: az új jogszabály a biztosításközvetítők egyes típusait is konkretizálja. Korábban ugyanis „függő” biztosításközvetítőnek minősült az az ügynök, aki egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetítette.

Néhány kivételtől eltekintve minden egyéb biztosításközvetítő „függetlennek” minősült. Az új szabályozás lényeges eleme, hogy a korábban függetlennek számító többes ügynök 2016. január 1-jétől függő biztosításközvetítőnek minősül.

Ez változásokat eredményez a működési és felelősségi szabályok terén is. A függő és a független ügynök közötti a lényegesebb különbség tulajdonképpen az, hogy a független ügynök az ügyfelet képviseli, tehát az ügyfél megbízásából jár el, míg a függő biztosításközvetítőnél a hangsúly a biztosítóval fennálló jogviszonyon van, az ilyen ügynök a biztosítót képviseli – mondta el.

A „függő” ügynök biztosításközvetítői csoporton belül is külön kategóriát képez az úgynevezett „függő többes” ügynök. Ilyennek az új törvény értelmében az a biztosításközvetítő minősül, aki a biztosítóval fennálló megbízási jogviszony alapján egyidejűleg több biztosító egymással versengő termékeit közvetíti.

Az új szabályok értelmében a többes ügynök nem nyilatkozhatja azt, hogy független közvetítőként jár el és független biztosításközvetítői tevékenységet - beleértve a konkrét termék kiválasztására irányuló tanács nyújtását – sem végezhet.

A függő többes ügynök az ügyfél számára már nem egy konkrét termék kiválasztására vonatkozóan ad tanácsot, hanem kizárólag termékcsoportra irányuló tanácsadás végezhet. Így például több biztosító egymással versengő baleset-, lakás-, életbiztosítását, stb. köteles bemutatni. Fontos, hogy a függő többes ügynök a termékcsoporton belül „kielégítő számú” versengő termék összehasonlító bemutatására köteles.

A „kielégítő szám” tekintetében nem ad iránymutatást a törvény, ám dr. Égertz Andrea szerint, ha a többes ügynök minimum három versengő terméket bemutat a termékcsoporton belül, az megfelel a jogszabályoknak.

E bemutatásnak részletesnek, és az ügyfél befolyásolásától mentesnek kell lennie, amely alapján az ügyfél maga választja ki a számára megfelelő terméket.

Erről egyébként az ügyfél köteles írásban nyilatkozni, tanúsítva, hogy a biztosításközvetítő számára összehasonlító módon bemutatta a termékeket az adott termékcsoporton belül (minden egyes termékcsoportra külön) és annak alapján ő maga választotta ki a számára megfelelő biztosítási terméket.

Amennyiben a függő többes ügynök biztosításközvetítő saját igényfelmérő lapot használ a biztosítási szerződés megkötését megelőző ügyféligények felmérése során, akkor célszerű azt a fentieknek megfelelően módosítani.

Végezetül kiemelte: az életbiztosítási szerződések megkötése előtt történő igényfelmérések esetében ajánlatos már most felkészülni a 2016. március 1-től hatályba lépő és az életbiztosítási igényfelmérő lapok tartalmi elemeit szabályozó MNB rendelet rendelkezéseinek az alkalmazására.

Címfoto: pcainsurancellc.com

Portré foto: www2.krs.hu