A Portfolio felidézte: az idei nyár elején Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének javaslatára az Országgyűlés megszavazta a „lex Parragh”-ként elhíresült kata-szigorítást, ami nagy ellenállást váltott ki a vállalkozások részéről, mivel azt érezték, a módosítások a fejük felett történnek. A BKIK vezetősége éppen ezért úgy döntött, hogy egy empirikus kutatás keretén belül, együttműködve a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel megkérdezi a vállalkozókat a kata adónem különböző aspektusairól. Ez jó lehetőség lehet arra, hogy megalapozott javaslatokat lehessen tenni a kata adónem jelenlegi problémáinak a megoldására. A július végén, augusztus elején készített felmérésben 6042 vállalkozás válaszolt a kérdőívekre.

A felmérésből kiderült, a válaszadók többsége véli úgy, hogy a vállalkozásokat hátrányosan érintik a jövő évtől hatályba lépő új kata-szabályok.

Főként a szellemi területeken aktív cégek tartanak attól, hogy önhibájukon kívül sújtja majd őket a restrikció. Nagyon sok olyan válaszadó is akadt, aki szerint a kata hasonló pályát futhat be, mint a gazdasági csodafegyverből néhány év alatt megtűrtté vált, majd megszüntetett egyszerűsített vállalkozói adó (eva).

"Azzal együtt, hogy a kata eredeti célkitűzése a kisvállalkozók adminisztrációs terheinek mérséklése volt, illetőleg emellett fontos szempont volt a gazdaság fehérítése, a tapasztalatok szerint előfordultak visszaélések is. Ráadásul ezt csak tetézte a koronavírushelyzet, amely költségcsökkentési láncreakciót indított el számos cégnél, ahol az alkalmazottak egy részének katás vállalkozóvá kiszervezése a jelentős közteher megtakarítás reményét csillantotta fel" – hangsúlyozza Nagy Elek, a BKIK elnöke (címfotónkon), aki egyetért a jogalkotó céljával, a bújtatott munkavállalás elkerülése miatti szigorítási szükséglettel, ugyanakkor kritizálja az országos gazdasági kamara elnöke, Parragh László által a jogszabályalkotók felé beterjesztett megoldási javaslatot.

Egyrészt problematikusnak érzi a fűnyíróelv-szerű megoldást: az egy ügyfélnek egy éven belül számlázott összeg 3 millió forint feletti részét terhelő pluszadó ugyanis olyanokat is hátrányosan érint a közel 400 ezer katás vállalkozóból, akik önhibájukon kívül esnek majd a restrikció hatálya alá, másrészt a szabály elég könnyű kijátszhatóságát.

Nagy Elek szerint a gyökereitől, az eredeti szellemisége szerint kell újra gondolni a katát.

A szakember kitért arra is, hogy az eredendően személyi jellegű kifizetések közterheinek kiváltására létrehozott adónemet nem harmonizálták kellőképpen a minimálbér időközi változásaival (2013-ban 98 ezer forint volt, míg 2020-ban már 161 ezer forint a minimálbér) és annak társadalombiztosítási járulékaival, másfelől a bevételi határok felemelése (az eredeti 6 millió forintról 12 millióra) anélkül történt meg, hogy a társadalombiztosítást is tartalmazó adótételek változtak volna.

A BKIK elnöke úgy véli, konzultációk formájában célszerű tudatosítani a vállalkozókban, milyen feltételek mellett maradhat fenn reálisan és tartósan a kata a hazai adórendszerben, hogy kedvező tulajdonságaiból minél többet megtarthasson úgy, hogy közben a költségvetési logikát sem sérti alapjaiban.

(Címfotó: 24.hu)