Mindazok állampolgárságot kaphatnak - hívja fel közleményében a figyelmet a zsido.com, akiket a náci időszakban üldöztek, illetve olyan személy egyenes ági leszármazottai, akik az adott időszakban üldöztetésnek voltak kitéve.

A jogosultak eredeti állampolgárságukat is megtarthatják, amennyiben az adott állam törvényei a kettős állampolgárság fenntartására lehetőséget adnak.

A jogosultak körét is kiterjesztették, mind időben, mind pedig térben és magát az üldöztetést is a korábbinál szélesebb értelemben használja az új törvény. A térbeli kiterjesztés azt jelenti, hogy azok a személyek (illetve leszármazottaik) igényelhetik az állampolgárságot, akik a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia területének polgárai voltak, vagy hontalan személyek, és elsődleges lakóhelyük Ausztria területén volt, ám az országot 1955. május 15-e előtt el kellett hagyniuk a náci üldöztetés, vagy annak fenyegető közelsége miatt.

Az állampolgárságot az üldözött személy minden egyenes ági leszármazottja megkaphatja. Ehhez egy ingyenes és egyszerűsített folyamaton kell keresztülmenni, melynek első lépése, hogy az érdeklődő felvegye a kapcsolatot a helyi osztrák nagykövetséggel, vagy főkonzulátussal, vagy közvetlenül az illetékes osztrák hatósággal (“Landesregierung”). A kérvényeket 2020. szeptember elsejétől adhatják le az érdeklődők.

Az állampolgárság igényléséhez egy kérdőívet kell kitölteni, melyben személyes adatokat kell megadni. Csatolni kell továbbá számos hivatalos iratot, például születési anyakönyvi kivonatot, esetleges névváltoztatásról szóló igazolást és a korábbi osztrák állampolgárságról szóló dokumentumokat, egyes esetben apostille pecséttel ellátva. Amennyiben a beadott iratok nem német, vagy angol nyelvűek, hivatalos fordítással együtt kell benyújtani azokat.

Bécsi szakértői forrásunk szerint a

törvénymódosítás kiböviti azt a kört, amely az eddig is érvényben lévö törvény szerint az osztrák állampolgárság megkönnyített elnyerésére jogosult anélkül, hogy idöközben megszerzett más állampolgárságát elveszítené.A lehetőség ezentúl az országot 1945.május 8-ig üldözöttként elhagyni kenyszerülőkön túlmenően egészen az 1955. május 15-ig (államszerződés) eltávozókra, az összes üldözött egyenesági leszármazottaira és az egykori monarchia egyéb országainak Ausztria területen állandó lakhelybejelentéssel bíró és onnan elmenekült, elüldözött polgáraira (és leszármazottaira) is kiterjed. Azaz eredendően osztrák állampolgárságú illetve illetőségű személyekre.