A XX. század első évtizedei mozgalmasak voltak a magyar igazságszolgáltatásban. 1907. októberében Szegeden alakult meg az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület, amelynek első elnökévé Grecsák Károly - a volt szegedi táblabíró - kúriai bírót választották. A Magyar Jogban megjelent írásában a magyar bírói kar, a bírói hivatásrend, három olyan egyetemes értékével foglalkozott, amelyek a bírói lét nélkülözhetetlen velejárói és mindenképpen érdemesek arra, hogy egy évszázad után felelevenítsük őket, elgondolkodjunk rajtuk és előre nézzünk.egy szegedi - adta meg előadásának történeti hátterét és hivatkozását dr. Makai Lajos, a MABIE elnöke egy szegedi szakmai könyvbemutatón.

A hivatkozott szerzőtől a MABIE elnöke három, a mára nézve is fontosnak ítélt mozzanatot emelt ki:

- a bírói függetlenség törvényben rögzített alapelvének egyik lényegét abban látta, hogy gátat vet a hatalom önkényének annyiban, hogy a neki bármely okból nem tetsző bírót sem állásának elvesztésével, sem áthelyezéssel nem sújthatja

- a bírói függetlenség szerves részét képező bírói javadalmakról ezt írta: "Művelt nemzetek legféltettebb kincse a bírói függetlenség, és épp ezért, a bírót függetlensége megóvása céljából oly javadalmazásokkal látják el, amely a bírót anyagi gondoktól mentesíti". (...) "A bírói kar némán, megadással és méltóságteljesen tűri e helyzetet (a fizetésekben megmutatkozó hátrányos helyzetet - a szerk.), mert méltóságán alulinak találja, hogy fizetésének a javítását kérelmezze; a közvélemény pedig nem mozdul meg érdekükben.”

- a bírói tekintély megerősítéséről így vélekedett: „A nyilvános tekintélyek általános lerontásának korszakában a bírói tekintély az, amelyet az új eszmékkel saturált újabb idők viharai még nagyon meg nem tépáztak. Bár a nagyközönség hangulatát mindig a leghívebben visszatükröztető sajtóközleményekben már kikezdik a bírói szék tekintélyét is. Ez pedig szomorú és aggasztó jelenség, melynek útját kell állni, ez állapot még rosszabbra fordultának gátat kell vetni. A magyar bírói kar tekintélyét meg kell erősíteni. A bírói tekintély megerősítése azonban nem csak a bírói testületre ró feladatot, abban nagy szerepe van a végrehajtó hatalomnak is, aki kitüntetéssel ismeri el az élet különböző területein dolgozó hivatásrendek – közigazgatás, honvédelem – képviselőit; nem teheti ez másként a bírói testület tagjainál sem.

(Dr. Makai Lajosnak, a MABIE elnökének előadás ide kattintva olvasható.)