Dr. Varga Judit

Dr. Varga Judit a Debreceni Egyetemen (DE) 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciája (OTDK) állam- és jogtudományi szekciójának online nyitóünnepségén arról is beszélt, hogy a minisztérium e célok eléréséhez elsősorban oktatás-fejlesztési és kutatási programok támogatásával, illetve jogászösztöndíjak nyújtásával járul hozzá, évente mintegy 500 millió forint forrást biztosítva.

Az elmúlt években 500-600 diák kapott ösztöndíjat minden félévben, évente a nyolc jogi karnak pedig 4-7 millió forintot juttatnak konferenciák és perbeszédversenyek megrendezésére - sorolta.

"Legyen nemes a versengés!" - intézte szavait a diákköri konferencia résztvevőihez dr. Varga Judit, az állam- és jogtudományi szekció fővédnöke, aki rövid történeti áttekintést is adott a tudományos diákkori mozgalom kezdetéről, 70 éves történetéről.

Azt mondta: "az Önök útjának egyengetése, képzésük megszervezése, szakmai előmenetelük biztosítása, a kiválóságok felkarolása nem pusztán aktuálpolitikai kérdés, hanem nemzeti érdek (...), megmaradásunk záloga".

A politikus szerint csak a kiművelt emberfő tud ellenállni a ma tapasztalható, "fék nélküli homogenizálási kísérleteknek", a hagyományok elfeledtetésének, és végső soron "a nemzeti identitásunk elsorvasztásának".

A nemzet túlélésének záloga a saját jogrendszer, kultúra, valamint az intellektuális szuverenitás megőrzése - hangoztatta.

Azon véleményének adott hangot, miszerint a magyarság számára a kereszténység identitásképző és nemzetmegtartó szerepe evidencia, "kultúránk és történelmünk szerves része".

"Mi magyarként vagyunk igazi európai nemzet" - tette hozzá az igazságügyi miniszter, megjegyezve: "vannak olyan területek, ahol a tagállamok önálló cselekvése hatékonyabb, mint a közös fellépés, és a több Európa nem jelent feltétlenül jobb Európát".

Nem lehet a közösség minden válságára, kihívására a több Európa "üresen kongó frázisát harsogni" - mondta dr. Varga Judit, arra kérve a jogászhallgatókat, hogy "az egység a sokféleségben jeligének megfelelően vigyék tovább hazánkat a megkezdett úton". Olyan Európában - tette hozzá -, ahol az egység és a tagállamok sokszínűsége azonos súlyú, egyenrangú érték. Ehhez ad "muníciót" a részvétel a diákköri konferencián - jegyezte meg.

Dr. Szilvássy Zoltán, a DE rektora a tanácskozás megnyitóján azt mondta, a diákköri konferencia nagy erőkkel köt össze diákokat és oktatókat. Az e munkában kiemelkedő hallgatók megmérettethetik magukat a nemzetközi porondon - tette hozzá.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy a város és az egyetem szoros együttműködésével tervezik a jövőt. Reményét fejezte ki, hogy a konferencián legjobban szereplő hallgatókkal szeptemberben személyesen is találkozhatnak.

A DE állam- és jogtudományi kara április 12-15. között online rendezte meg a szekcióülést, ahol 270 dolgozatot mutatnak be a hallgatók. Az idei OTDK kiemelt témái egyebek mellett a szellemi alkotások jogvédelme, a telekommunikációs eszközök felhasználása a gyakorlati jogalkalmazásban és a mesterséges intelligencia jogi megközelítése volt.