A törvényjavaslat szerint azok számítanak testvérnek, akiknek legalább egy közös szülőjük van. A mentesség az örökbe fogadott gyermekeknél is ezzel a megkötéssel érvényesülne.

A törvénymódosítás szerint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény önálló fogalom meghatározásként rögzíti a testvér definícióját, amely szerint az illetéktörvény alkalmazásában testvérnek kell tekinteni az „édes” testvért, vagyis azt a személyt, akinek mindkét vérszerinti szülője azonos az örökhagyó, megajándékozó vérszerinti szüleivel.

Testvérnek számít továbbá az is, akinek vérszerinti vagy örökbefogadó szülei közül egy azonos az örökhagyó, megajándékozó vérszerinti vagy örökbefogadó szülőjével (azaz a féltestvér, valamint az örökbefogadáson alapuló testvér is).

A testvér vagyonszerzéseivel összefüggésben alkalmazható kedvező illetékszabályt a folyamatban lévő ügyekben (amely esetekben az állami adóhatóság még nem hozott végleges döntést) is érvényesíteni kell.

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.