A veszélyhelyzet egyben azt is jelenti, hogy a kormány rendeleteinek fő kontrollja – az Országgyűlés ülésezésének esetleges hiányában – az Alkotmánybíróság. Erre figyelemmel dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke több intézkedést is hozott – közölte a testület.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény legfőbb őre, mindenkor vizsgálja, hogy a bírói döntések és a jogszabályok megfelelnek-e az Alaptörvényben foglalt alkotmányossági kritériumoknak.

A járvány kitörése óta, de különösen a jelenlegi különleges jogrendben az Alkotmánybíróságnak fokozott felelősséggel kell feladatait ellátnia.

Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke ezekre a szempontokra is tekintettel az elmúlt hetekben és napokban számos intézkedést hozott, amelyek célja, hogy az Alkotmánybíróság működőképességét – tagjai és munkatársai egészségének megőrzése mellett – továbbra is fent lehessen tartani, a testületek ülésezhessenek és döntéseket hozhassanak.

Az Alkotmánybíróság elnöke egyebek mellett elrendelte, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet végéig

  • Az Alkotmánybíróság munkatársai – ha a munkakörük jellege ezt lehetővé teszi, és ennek feltételei adottak – otthon végezzék munkájukat. Az otthoni munkavégzés informatikai feltételeinek biztosítása az Alkotmánybíróság főtitkárának feladata. A veszélyhelyzet kisebb mértékben befolyásolhatja az ügyek határidőn belül történő befejezését, amit a jelenlegi helyzetben az érintettek bizonyára megértenek majd.
  • Az Alkotmánybíróság mindazonáltal kiemelt figyelmet fordít azokra – a társadalom egészét érintő – kormányzati döntésekre, amelyek a veszélyhelyzet idején születnek.
  • Annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet idején is tudjanak döntést hozni a testületek, a veszélyhelyzet végéig az Alkotmánybíróság teljes ülése és tanácsai – a törvény értelmében – videókonferencia formájában tartják majd üléseiket.
  • Indítványok esetében a hiánypótlást elektronikus úton is be lehet nyújtani, ha a hiánypótlásból egyértelműen kiderül az indítványozó személye és az ügy ügyszáma.
  • Az alkotmányjogi panaszt mindazonáltal továbbra is az elsőfokú bíróságnak kell megküldeni; ilyen esetben az elektronikus kapcsolattartás általános szabályait kell alkalmazni. Közvetlenül az Alkotmánybírósághoz elektronikus úton nem lehet indítványt benyújtani.
  • Az ügyfélkapun beérkező megkereséseket szintén kezeli az Alkotmánybíróság, de indítványt az ügyfélkapun keresztül nem lehet előterjeszteni.

Az elnöki utasítás szövege ide kattintva olvasható.