Címfotónkon: lengyel bírók tüntetnek Varsóban, január 11-én a kormány által tervezett igazságügyi reform, a köznyelvben ún. "szájkosártörvény" néven elhíresült és a bírók függetlenségét erősen korlátozó törvény bvezetése ellen. A tüntetéshez számos európai ország bírói egyesülete, ügyvédi kamarája csatlakozott. Foto: Attila Husejnow/AP Images

Lengyelországi előzmények:

A bécsi Elnökök Konferenciájának előzményei:


Az európai ügyvédi kamarák elnökeinek bécsi tanácskozása, 2020. február 21.

Nem fogunk hallgatni!

Az európai ügyvédi kamarák elnökei felhívják az EU intézményeit és a az országok illetékes hatóságait, hogy szigorúan őrködjenek a bíróságok, az ügyvédség, a jogászság, az igazságszolgáltatás autonómiáján és függetlenségén, különös tekintettel az egyes hivatásrendek belső fegyelmi eljárásaira, továbbá a gyorsított jogsértési eljárások felhasználására és az ideiglenes iránti kérelmek benyújtására az Európai Unió Bírósága elé.

Kiemelten hangsúlyozzák:

 • a jogászi hivatásrendek nem fognak hallgatni, továbbra is támogatják egymást és egységesen kiállnak a populizmus jelenlegi kihívásaival, valamint a jogállamiság megsértésével szemben.
  • teljes mértékben támogatják a lengyel jogászságot, amelyet elnyomó fegyelmi intézkedések fenyegetnek - húsz európai ország azon kollégáival egyetemben, akik emiatt felemelték hangjukat a Varsóban, 2020. január közepén tartott, úgynevezett „Ezer Talár Menete” tüntetésen.

  Közös tiltakozásuk mintegy folytatásaként meghirdették: Belgiumban, Európa szívében, Brüsszelben gyűlnek újra egybe az „Európai Talárok Menete” demonstráción, hogy hangot adjanak a jogállamiság, a hatalom megosztása, a bírói kar függetlensége és az alapvető jogok iránti elkötelezettségüknek.

  Hívják és várják erre a nagy méretűnek szánt brüsszeli demonstrációra az ügyvédeket, bírákat és ügyészeket:

  „Csatlakozzanak hozzánk, hogy erős jelzés küldhessünk: Nem tűrjük a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megsértését!”

  A konferencián résztvett 57 ügyvédi kamara és nemzetközi ügyvédi szervezet: