Dr. Senyei György Barna

Az OBH elnöke, dr. Senyei György Barna – a MABIE közleménye szerint – hangsúlyozta a bírói érdekképviseletekkel való együttműködés fontosságát, a kölcsönös tájékoztatás szükségességét és támogatásáról biztosította a MABIE érdekképviseleti munkáját. Hozzájárult továbbá ahhoz, hogy az egyesület a MIA épületét székhelyként használja.

Az OBH céljai és jövőre vonatkozó tervei között kilátásba helyezte a bírói összeférhetetlenségi szabályok szabályozásának átgondolását. A hangsúlyt a klasszikus ítélkezésre kívánja visszahelyezni számos, a bírósági szervezet számára periférikus téma támogatása helyett.

Az ítélkezési munkával összefüggésben a tapasztalat, a megszerzett tudás és a képzés jelentősége mellett érvelt, kiemelve azt, hogy a minőségi ítélkezés és az időszerűség közötti dinamikus egyensúlyt helyre kell állítani. A bírói hivatástudat és a szakmaiság fontosságát is kiemelte. Álláspontja szerint a bíróságok igazgatásának finomhangolásával és a fenti hangsúlyváltásokkal biztosítható a törvényes, időszerű, kiszámítható igazságszolgáltatás.

A MABIE Országos Választmánya az egyesület támogatását ajánlotta fel az OBH elnökének felelősségteljes munkájához.